ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Intressanta föremål i vårat museum.

ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Intressanta föremål i vårat museum.


Listan över intressanta föremål kommer att fyllas på efter hand.

Modell av skötbåt.
Plats: Segelsalen.

Vid stora fångster kunde skötbåten lastas hårt. 7-8 tunnor strömming kunde tas iland tillsammans med skötar och sänken om vädret var vackert. Skötbåten tålde last till dess att en fluga kunde sitta på sudbandet och dricka saltvatten.
Modellen Amalia "Studsboskeppet".
Plats: Segelsalen.

Modellen byggdes på 1940-talet av J. A. Westerlind som var ledamot av Sjöfartsminnesföreningens första styrelse. Skänktes av Arne Martinsson år 2014 till Roslagens Sjöfartsminnesförening och finns nu att beskåda i Segelsalen på Roslagens Sjöfartsmuseum.

Rospiggen 1944, "När skeppet Amalia gled ner från sin stockbädd år 1872 och om roslagsseghet", Minnen berättade av Westerlind och upptecknade av Gunnar Bergman.
Rospiggen 2015, Föreningen.
Modellen Aracan.
Plats: Segelsalen.

Modellen av Aracan byggdes av William Johansson under vinterhalvåret 1989/90.

Rospiggen 1991, "En sjöman och hans modell", William Johansson och barken Aracan, av Lars Nylén
Oljemålning: Furusunds slip på Högmarsö.
Plats: Maskinsalen.

Transportbolagets (TB) varv för egna fartyg och pråmar. Oljemålning av Harald Lindberg. I förgrunden bogserbåten Mars (byggd 1899, skrotad 1957). Där bakom troligen TB bogserbåt Viking (byggd 1923, skrotad 1968). Vid mitten av 1940-talet var Johan Arvid Ljungström "Svarta Rudolf” från Grisslehamn befälhavare på Viking.

Rospiggen 1972, "Furusunds slip på Högmarsö" av Marika Andrée.
Rospiggen 2020, "S/S Finlandias haveri var ett av de mest dramatiska 1966" av Lars Nylén.
Rospiggen 1986, "Varvs- och rederirörelsen på Högmarsö i Roslagen" av Carl Ekmark och Alex Elfving.
Ortalamotor, 4-takt, 2,5 hk, 1904.
Plats: Båthuset.

Konstruerad av Johan Erik Eriksson (1868-1932).
1902 levererades första motorn till fiskaren Karlsson, Fogdö. Produktionen pågick till 1914. Vår motor är skänkt av Bernhard Lindqvist, Norrfjäll.
Skötbåten Piggvaren.
Plats: Båthuset.

Skötbåt av Singötyp, 6,6 x 1,8 m. 2 master, 16 kvm. sprisegel i linne. Byggd 1895 på Singö av Olof Pettersson. Piggvaren har deltagit i Postrodden över Ålands hav totalt 23 gånger och är den båt som har flest förstaplaceringar som herrote.
Figurer ur serien "Människor ombord".
Plats: Kustsalen.

Skulpturer i lera av keramikern Maggie Friberg med tillbehör gjorda av Maggies make, den hårfint pedantiske marinmålaren C. H. Friberg, Saltsjöbaden. Figurerna finns att se bland annat på Roslagens Sjöfartsmuseum, Ålands Sjöfartsmuseum, Statens Sjöhistoriska museum i Stockholm och sjöfartsmuseerna i Göteborg och Liverpool.

Rospiggen 1986, "Sjömän under segel" av Lars Nylén.
Modell till ålryssja.
Plats: Freiasalen.

Förfärdigad och skänkt till Roslagens Sjöfartsminnesförening av ålfiskaren Enman i Nothamn. Ålryssjan finns i Freiasalen, Roslagens Sjöfartsmuseum.

Rospiggen 1945, "Hos ålfiskare Enman i Nothamn", av Gunnar Bergman.
Säljärn, skänkt av Johan Lindström.
Plats: Freiasalen.

Jaktskeppare Johan Lindström (f. 1858) i Hammarby, Väddö. Troligtvis den siste jägaren som bedrivit säljakt med harpun.

Rospiggen 1943, "Bland isberg och råksnar på Ålands hav", av Gunnar Bergman.

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022