ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Intressanta föremål i vårat museum.

ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Intressanta föremål i vårat museum.


Hoppet av Länna
Plats: Hörsalen.

Ett fartygsporträtt av Hoppet av Länna i olja målad av Gustav Fredriksson.
Gustav Fredriksson var sedan barn- och ungdomsåren fascinerad av de gamla segelfartygen. De var för honom personligheter, som han försökte fånga med ritstift och pensel. Det var från början en hobby som blev ett livsverk av stor betydelse.

Rospiggen 1971, "Resan till Hoppet" av R. Walter Wijkander.
Rospiggen 1981, "Gustav Fredriksson, skeppsporträttör, Norrtälje, 80 år 1981".
Rospiggen 1999, "Hoppet av Länna, juni-oktober 1928" av Gösta Eriksson.
Rospiggen 1983, "Gustav Fredriksson död" av Bo Wiklund.

Plats: Segelsalen.

Göran Forss är förmodligen Europas främste flaskskeppsbyggare och en av de bästa i hela världen. Under sommaren 2024 iordningställdes den permanenta utställningen på Roslagens Sjöfartsmuseum. Samlingen innehåller flaskskepp från framförallt segelfartsepoken.

Plats: Segelsalen.

Vid stora fångster kunde skötbåten lastas hårt. 7-8 tunnor strömming kunde tas iland tillsammans med skötar och sänken om vädret var vackert. Skötbåten tålde last till dess att en fluga kunde sitta på sudbandet och dricka saltvatten.

Plats: Segelsalen.

Modellen byggdes på 1940-talet av J. A. Westerlind som var ledamot av Sjöfartsminnesföreningens första styrelse. Skänktes av Arne Martinsson år 2014 till Roslagens Sjöfartsminnesförening och finns nu att beskåda i Segelsalen på Roslagens Sjöfartsmuseum.

Rospiggen 1944, "När skeppet Amalia gled ner från sin stockbädd år 1872 och om roslagsseghet", Minnen berättade av Westerlind och upptecknade av Gunnar Bergman.
Rospiggen 2015, Föreningen.

Plats: Segelsalen.

Modellen av Aracan byggdes av William Johansson under vinterhalvåret 1989/90.

Rospiggen 1991, "En sjöman och hans modell", William Johansson och barken Aracan, av Lars Nylén

Plats: Maskinsalen.

Transportbolagets (TB) varv för egna fartyg och pråmar. Oljemålning av Harald Lindberg. I förgrunden bogserbåten Mars (byggd 1899, skrotad 1957). Där bakom troligen TB bogserbåt Viking (byggd 1923, skrotad 1968). Vid mitten av 1940-talet var Johan Arvid Ljungström "Svarta Rudolf” från Grisslehamn befälhavare på Viking.

Rospiggen 1972, "Furusunds slip på Högmarsö" av Marika Andrée.
Rospiggen 2020, "S/S Finlandias haveri var ett av de mest dramatiska 1966" av Lars Nylén.
Rospiggen 1986, "Varvs- och rederirörelsen på Högmarsö i Roslagen" av Carl Ekmark och Alex Elfving.

Hoppet av Länna
Plats: Maskinsalen.

År 1976 bildades samseglingspolen Nordship i Gävle. Genom åtta mindre rederier, där utgifter och inkomster fördelades lika, skulle man med enhetliga, moderna fartyg satsa på kust- och närsjöfart i Östersjön och Nordsjön.

Rospiggen 2011, s. 38-50, Mästerlotsen Per Modin på Singö. (Gammel-Pelle) av Lars Nylén.

Plats: Båthuset.

Konstruerad av Johan Erik Eriksson (1868-1932).
1902 levererades första motorn till fiskaren Karlsson, Fogdö. Produktionen pågick till 1914. Vår motor är skänkt av Bernhard Lindqvist, Norrfjäll.

Plats: Båthuset.

Skötbåt av Singötyp, 6,6 x 1,8 m. 2 master, 16 kvm. sprisegel i linne. Byggd 1895 på Singö av Olof Pettersson. Piggvaren har deltagit i Postrodden över Ålands hav totalt 23 gånger och är den båt som har flest förstaplaceringar som herrote.

Plats: Kustsalen.

(Särskilda Krigstjänstgöringsmedaljen, tilldelad alla kaptener som förlorat sitt fartyg i kriget.)
Tilldelad Sjökapten Johan Anton Mattsson, född i Markdalsnäs, öster om Herräng i Häverö.

Rospiggen 1990, ”Sjökapten Johan Anton Mattsson – en rospigg i förskingringen -, av J. Roger Toll.

Plats: Kustsalen.

Skulpturer i lera av keramikern Maggie Friberg med tillbehör gjorda av Maggies make, den hårfint pedantiske marinmålaren C. H. Friberg, Saltsjöbaden. Figurerna finns att se bland annat på Roslagens Sjöfartsmuseum, Ålands Sjöfartsmuseum, Statens Sjöhistoriska museum i Stockholm och sjöfartsmuseerna i Göteborg och Liverpool.

Rospiggen 1986, "Sjömän under segel" av Lars Nylén.

Utrustning vid livräddning av förlista fartyg.
Plats: Kustsalen, Livräddning.

Raketapparaten har spelat en viktig roll i sjöräddningsoperationernas historia. Med dess hjälp har man kunnat få kontakt med många strandade haverister och föra iland dess besättningar.

Rospiggen 1979, "... att frälsa sjömans lif ...", av Bo Wiklund.
Rospiggen 2011, "Ett gammalt namnbräde.", av Lennart Khan.
Rospiggen 1942, "Sjöfartsår i Roslagen" av Edvin Gustavsson.

Plats: Freiasalen.

Förfärdigad och skänkt till Roslagens Sjöfartsminnesförening av ålfiskaren Enman i Nothamn. Ålryssjan finns i Freiasalen, Roslagens Sjöfartsmuseum.

Rospiggen 1945, "Hos ålfiskare Enman i Nothamn", av Gunnar Bergman.

Plats: Freiasalen.

Jaktskeppare Johan Lindström (f. 1858) i Hammarby, Väddö. Troligtvis den siste jägaren som bedrivit säljakt med harpun.

Rospiggen 1943, "Bland isberg och råksnar på Ålands hav", av Gunnar Bergman.

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022