ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Cookies på www.sjofartsmuseet.se

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Cookies på www.sjofartsmuseet.se


Upplysning om användade av cookies.


Du behöver acceptera våra cookies, ge ditt medgivande, när du besöker www.sjofartsmuseet.se.


Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.


Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.sjofartsmuseet.se


Läs även mer om hur vi behandlar personuppgifter här nedan vid t.ex. medlemskap i föreningen.


Cookies.


Den här webbplatsen, www.sjofartsmuseet.se, sätter cookies på din dator. Cookies används för att komma ihåg inställningar och för att generera statistik över hur webbplatsen används. Du kan göra inställningar i din webbläsare ifall du önskar neka webbplatsen att sätta cookies i din dator. Det kan dock innebära att vissa funktioner inte fungerar.


Cookies för statistik.


På www.sjofartsmuseet.se använder vi cookies för att kunna samla ihop statistik. Det ger oss bland annat en möjlighet att få en överblick över hur många människor som besöker olika delar av vår hemsida, så att vi kan göra den så användarvänlig som möjligt.


Dessa cookies spårar inte individuell information. Information servrar sparar och som vi har möjlighet att se är:


 • Besökarens IP-adress.
 • Webbläsarens version eller datorns operativsystem.
 • Antalet länkar besökare klickar på inom webbsidan.
 • Stat eller land besökaren öppnar webbsidan från.
 • Datum och tid för besökarens besök.
 • Namnet på besökarens internetleverantör.
 • Webbsidan besökaren kom från när de besökte www.sjofartsmuseet.se (om man följt en länk till oss).
 • Antalet sidor besökaren tittade på inom webbsidan.
 • Vi använder statistiken för att förbättra användbarheten. Informationen i statistiken är helt anonym och kommer inte att kopplas till dig som besökare.

Cookies för reklamändamål.


På www.sjofartsmuseet.se kan vi även använda cookies i marknadsföringsändamål. Vi kan använda förstaparts-cookies och tredjeparts-cookies. Dessa cookies används för att visa relevanta annonser för våra användare på sökmotorer och tredjepartshemsidor. Vi kan även använda remarketing via Google Analytics och tredjeparts-cookies tillsammans för att rapportera om annonsvisning och interaktioner.


Om du inte vill att vi ska sätta en cookie kan du deaktivera cookies i din webbläsare.

Detta kan dock minska användbarheten på sidan märkbart. Det går även att stänga av enbart cookies för tredje part och tillåta för den sidan man besöker.


RSMF eller tredjepart vet inte identiteten bakom besökare på www.sjofartsmuseet.se.


Neka eller Radera cookies.


Det finns mycket information om hur man nekar och raderar cookies på just din enhet ute på nätet. Gör en sökning t.ex. på www.google.com eller www.bing.com.

 


Behandling av personuppgifter (Vid medlemskap etc.).


Roslagens Sjöfartsminnesförening (814400-1685) är en ideell förening med säte på Väddö. Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet som bedrivs inom fyra grenar:


 • Roslagens Sjöfartsmuseum.
 • Årsboken Rospiggen som årligen utkommit sedan 1940.
 • Svensk arrangör av Postrodden över Ålands hav.
 • Ägare till ångslupen Elmsta, med vilken föreningen erbjuder turer på Väddö kanal med omgivande vatten.

Medlemskap i Sjöfartsminnesföreningen är frivilligt och erhålls av envar som söker sådant och i samtycke lämnar kontaktuppgifter. Dessa registrerar vi i föreningens medlemsregister: namn, adress, telefonnummer och e-post. Inga känsliga uppgifter registreras. Medlemsregistret publiceras inte på nätet. Dessa uppgifter används för att administrativt hantera medlemskapet. Det förekommer även föreningsinformativa utskick till medlemmar. Härutöver finns förteckningar över föreningens funktionärer, utdelade utmärkelser, gåvogivare samt proveniens kring föremål i föreningens föremålsregister.

Ett register finns över författare och personer i vår årsbok Rospiggen.

Ett register finns avseende deltagare i Postrodden över Ålands hav med kontaktuppgifter, rotemedlems födelseår, nautiska kompetens och antal genomförda rodder.

Vid bokning av guidade museibesök samt av turer med ångslupen Elmsta registreras kontaktuppgifter samt ev. konteringsuppgifter. Uppgifterna kan användas av Sjöfartsminnesföreningen för framtida information och inbjudan till aktiviteter.


Vi skyddar registrerade uppgifter. Inga registrerade uppgifter överförs till tredje land (utanför EU/EES). När medlemskap upphör tas uppgifterna bort. Ytterst personuppgiftsansvarig är Sjöfartsminnesföreningens styrelse. Medlem har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, få felaktigheter rättade samt raderade då de inte längre är nödvändiga för föreningen.

Medlem informeras om registreringen vid medlemsansökan samt återkommande genom vår årsbok Rospiggen och samt via Sjöfartsminnesföreningens hemsida.


Styrelsen 2018-05-25© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022