ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Att skriva i årsboken Rospiggen

ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Att skriva i årsboken Rospiggen


Till Dig som författare och hembygdsforskare.

Arbetet med vår årsbok är helt ideellt. Vi tar tacksamt emot bidrag, gärna via e-post till föreningens adress.
Redaktionsarbetet är rullande under året. Text och bilder bör ligga klart vid midsommartid för att kunna beaktas.

Om behov finns går det bra att boka tid till att studera i vårt arkiv på museet.

Textens utformning.

Texten bör levereras digitalt (e-post, USB-sticka etc.). Använd Microsoft Word för PC. Undvik egna malldokument, använd standardmallar i programmet. Noter placeras separat i slutet av artikeln. Artiklar ska lämnas som icke låsta Word-filer.

Bilder skickas separat som papperskopior (som skickas tillbaka efter inskanning) eller som jpg-filer, dvs. inte inlagda i texten. Förslag lämnas på bildtext och var bilden ska placeras in i texten. Bilderna bör ha en upplösning som är godtagbar för tryckning, c:a 300 dpi.

Vi har som regel en huvudrubrik och därtill vanligen bara en nivå av mellanrubriker. (Se bilder av artikel.)

Noter.

 

Referenser, definitioner och kommentarer som ligger utanför artikelns röda tråd bör placeras i slutnoter. I slutnoter är det också bra att referera till tidigare artiklar i olika årgångar av Rospiggen där ämnet, fartyget eller personen behandlats. Redaktionen kan vid behov göra komplettering.

 

 • Referenser bör innehålla författare, namnet på bok, artikel, tidning och tidskrift samt förlag, förlagsort, publiceringsort och sidhänvisning, enligt följande exempel:

 

 • Vanlig bok.

  Dietrichson, Rose-Marie: Hargs bruk. Berättelsen om Hargs bruk och dess ägare. Del 1, Bokförlaget Arena, Malmö 2012, sid 112.

 

 • Artikel i tidskrift.

  Söderman, Agneta: "Över vintern", Rospiggen 1990, sid 42.

 

 • Not med Internetadress.
  Inom parentes anges vilket datum som Du hämtat informationen från nätet.

  Update on Sony Investigation, Federal Bureau of Investigation, FBI, 2014-12-19, https://www.fbi.gov/news/pressrel/ pressrelease/update-on-sony-investigation. (2022-01-10).
Finns att köpa nu!
ROSPIGGEN 2023
Roslagens Sjöfartsminnesförenings årsskrift Rospiggen har utkommit sedan 1940. Artiklarna handlar om sjöfart och hembygd med anknytning till Roslagen. Här finns berättelser av sjömän som själva upplevt livet ombord, men också berättelser av hembygdsforskare som letat timtal i arkiv eller skrivit ned något som en släkting berättat.
Rospiggen finns hos välsorterade bokhandlare, ICA Supermarket Väddö och Roslagens Sjöfartsmuseum. För mer information: 0176-50259

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022