ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Information om årsboken Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Information om årsboken Rospiggen


Roslagens Sjöfartsminnesförenings årsbok Rospiggen.

Omslag föreningen Roslagens Sjöfartsminnesförenings årsbok Rospiggen 1940
Rospiggen 1940
Omslag föreningen Roslagens Sjöfartsminnesförenings årsbok Rospiggen 2023
Rospiggen 2023
Sedan år 1940 ger föreningen ut årsboken Rospiggen.

Professor Ulf Sporrong gjorde 2015 en tillbakablick på årsboken under 75 år. Han sammanfattade:

Resultatet har blivit en imponerande bred skildring av skärgårdens liv, villkor och betingelser. Värdet av dessa insatser kan inte överskattas. Det är en kulturgärning av stora mått att gång på gång få folk med anknytning till regionen att meddela sina historier och erfarenheter. Och det verkar som om 75-åringen länge än kan tjäna som språkrör för Roslagens historia.

Genom Rospiggen vill Roslagens Sjöfartsminnesförening tillhandahålla en plattform och ett forum för maritim intresserade hembygdsforskare och andra skribenter med kullturhistoriskt intresse. Årsboken kompletterar med sina berättelser och bilder det som vi förmedlar i vårt Sjöfartsmuseum.

Årsböckerna utgör en kontinuitet  och bevarar tillsammans ca. 10 000 sidor roslags- och sjöfartshistoria. Rospiggen är således ett viktigt uppslagsverk om Roslagens kulturarv.

Så vill vi fortsätta att föra kulturarvet vidare till Östermans och Sjöbloms döttrar och söner.

Roslagens Sjöfartsminnesförening med Rospiggen står med famnen öppen att ta emot alla sorters bidrag till minnet av de sjöfarande rospiggarna, de rospiggar som foro vida och havet, vår hembygd.

Rospiggens innehåll:

 • Rospiggar, sjömän och deras seglation både i hemfarvatten och på världshaven och i främmande länder – i går och i dag.

 • Roslagsfartyg och deras historia (segel, ånga och motor).

 • Pråmsjöfart, timmerbogsering, skärgårds- och färjetrafik med anknytning till Roslagen.

 • Fyr- och lotsväsende och andra sjöfartens servicenäringar.

 • Postrodden över Ålands hav.

 • Fiskare och fiske i och från Roslagen. Även med jämförelser utanför området. Båtar, redskap och metoder.

 • Händelser och sjöolyckor i Roslagen och Ålands hav.

 • Historia, även marinarkeologi, rörande Roslagen.

 • Dagens liv på roslagsvattnen – nöjestrafik/båtsport m.m.

 • Skärgårdsnatur och miljö.

 • Beredskap och krig i våra farvatten.

 • Rysshärjningarna.

 • Skrönor och sägner.


Att skriva i Rospiggen:

Läs information till Dig som författare och hembygdsforskare.

Rospiggens redaktörer:


Första redaktör var agronomen och läraren vid Väddö Folkhögskola Gunnar Bergman och i redaktionen ingick Manfred Ohlson och Ragnar Matsson.


Redaktörer har varit:


 • Gunnar Bergman (1940-1962).
 • Manfred Ohlson (1963-1979).
 • Bosse Wiklund (1980-1985).
 • J. Roger Toll (1986-1990).
 • Lars Nylén (1991-1994).
 • Svante Lövgren (1995-2021).
 • Lars Nylén (2022-...)
Årsboken Rospiggen
Omslag Rospiggen 2024: Sjömärke med iskrage utanför Kalvskäret Singö. Foto: Lars Nylén.
FINNS UTE NU!
Som vanligt innehåller den en spännande blandning av berättelser från skärgården samt nära och fjärran farvatten.

Ännu en Rospiggen, den 84:e. Mycket finns att utforska om hembygdens och sjöfartens historia. Ämnet är brett, ja världsomspännande, ty rospiggar och fartyg från Roslagen har seglat i skärgården, kustnära på vida och djupa vatten. Där möter vi dem även i denna årsbok. Vårt maritima kulturarv är omfattande och viktig att bevara.

Omslag: Sjömärke med iskrage utanför Kalvskäret Singö. Foto: Lars Nylén.

Välkomna ombord!
Rospiggen finns bl.a. hos välsorterade bokhandlare, ICA Supermarket Väddö och Roslagens Sjöfartsmuseum. För mer information: 0176-502 59

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022