POSTRODDEN

 

Historik

POSTRODDEN

 

Historik


En liten båt, en postkagge och ett lag roddare på öppet hav, ibland storm, driv-is, snöyra eller dimma, det var vardagsmat för postbönderna som i många hundra år förde post och passagerare mellan Sverige och Finland över Ålands hav.

Trafiken över Ålands hav startade tidigt. Redan på 1100-talet lät den engelska prinsessan Signella bygga kapellet på Signilsskär. År 1638 blev färdvägen officiell postväg då Drottning Kristina av Sverige utvidgade sin postordning från 1636.

Väddö- och Eckeröbönderna förde i Rikets tjänst, med livet som insats, resande och post över Ålands hav. Trafikleden österut från Stockholm över Ålands hav kallades ”Stora Postvägen” och var en internationellt känd och livligt trafikerad resväg till främre Orienten över Ryssland. Från 1756 gick vägen över nuvarande Grisslehamn.

Postföring över Ålands hav.

Färderna över Ålands hav med post, passagerare och frakt i de små postrotebåtarna var livliga fram till slutet av 1800-talet. Sedan började ångbåtarna ta över trafiken. Men på vinter när isen hindrade ångbåtarna fick postbönderna fortsätta föra posten.

Postroddarna fick under årens lopp utstå en hel del strapatser. Alla lyckades inte ta sig fram, några blev kvar på isen och många, 250 postförare, fick sin grav i havet.
Se film: Klicka/peka för att spela upp! (Inspelad 2020)

Den nutida Postrodden.

Postrodden är en årligen återkommande tävling till minne av Väddö- och Eckeröböndernas månghundraåriga skyldighet att föra post och passagerare över Ålands hav. Tävlingens syfte är att värna om allmogebåtskulturen och att befrämja sportmannaanda och sjövett.

Sjöfartsminnesföreningen är svensk arrangör av Postrodden över Ålands hav. Tävlingen äger rum i mitten av juni och samlar 30-60-talet tidstrogna båtar och besättningar (rotar), som medför specialstämplad post.

Den första postroddstävlingen arrangerades en strålande junidag, den 15 juni 1974 och blev en solskensfärd över Ålands hav. Det blev en fullträff för de båda arrangerande föreningarna, Roslagens Sjöfartsminnesförening och Eckerö hembygdsförening. De 33 deltagande båtarna startades av Ålands landshövding Martin Isaksson i Eckerö och med en av rotebåtarna skickade han ett brev till sin kollega, landshövding Hjalmar Mehr i Stockholm.

Redan 1946 avtäcktes på Eckerö ett monument till de gamla postroddarnas minne. I Grisslehamn fanns i hamninloppet, som minnesmärke, sedan länge den gamla signalkanonen från 1800-talet. Den hade kommit till efter freden i Fredrikshamn, då Finland och Åland avträddes till Ryssland.

I en ny postkonvention hade bestämts att signaler om isförhållandena i havet skulle ges med 24-pundiga kanoner, en i Grisslehamn och en på Signilskär.

Vid postrodden 1996 invigdes ett nytt postroddsmonument i Grisslehamn till saluter av den gamla postkanonen, posthorn och fartygssiréner.
Monumentet, som uppförts av Roslagens Sjöfartsminnesförening och föreställer en typisk sköt-båt av Singötyp, är utfört av konstsmeden Lars Mattsson, Alunda.

Varje år kämpar över 200 deltagare vid årorna för att ta sin båt så snabbt som möjligt över havet. Tävlingen genomförs i tidstrogna kläder och det finns kvinnliga, manliga och blandade lag. Båten måste också vara tidstrogen och totalsegern går till den postrote som samlat mest poäng sammanlagt för klädsel, båt och hastighet.

Mesta moderna Postroddare 2019.
Mesta moderna postroddare 2019
Rolf Fagerström
Från: Ekenäs, Finland.
Båt: 48 Ålands haf.
Antal roddar: 42.

Mesta moderna postroddare 2019
Per-Arne Söderholm
Från: Singö, Sverige.
Båt: 83 Kappas.
Antal roddar: 36.


Postens datumstämplar.

Nu liksom förr medför "Postrotebåtarna" post. Den stämplas med speciella datumstämplar och förses med en speciell brevidstämpel, vilket intygar att försändelsen medföljt postrotebåt över Ålands hav. (Se datumstämplar i Resultatlistor).

Poststämpelsamlare och andra filatelister kan i museet köpa tidigare postrotekort med specialstämplar.

Fakta Postrodden över Ålands hav.

Sträcka 44 km. Deltagare 50-60 stycken allmogebåtar. En del båtar är hundra år gamla. Överfarten tar ca 3½ - 6 timmar för de snabbaste, mycket beroende av vädret. Postrodden över Ålands hav kallades "havsfärjan".
Se film: Klicka/peka för att spela upp! (Inspelad 2020)

 
Några årtal av intresse:
1335
Väddö och Åland ingår i ett persontransportsystem.
1527
Gustav Vasa bekräftar tidigare privilegiebrev.
1541
Gustav Vasas förordning om postgång.
1545
Gustav Vasa initierar bosättning och gästgiveri på Signilskär.
1636
Förordningen om Post-Båhden.
1643
Postväg runt Bottenhavet.
1719
Ryssarna bränner Åland, Roslagen, bl.a. posthuset i Gamla Grisslehamn.
1725
Nytt posthus som brinner år 1754.
1756
Nytt posthus i Asphällsviken, Grisslehamn.
1796
Optisk telegraf (m Sthlm 1808).
Sveriges 3:e el-telegraf via Uppsala 1854 med första undervattenskabel över Väddöviken.
1809
"Stora ismarschen".
1828
Tsaren beordrar bygge av nytt post- och tullhus på Eckerö.
1870
Postiljonens första tur.
1895
Sista vinterresan.
1946
Postrotemonument, Eckerö.
1966
Roddarbesök vid Roslagens dag. (Se även här).
1974
Första moderna postrodden. (Se resultat 1974).
1990
Kommendören för republiken Finlands sjöstridskrafter utmanar svenska marinen.
1996
Postroddsmonument, Grisslehamn.
2005
Två klasser i tävlingen (1800/1900) (Se resultat 2005).
2009
Lidströmms kummel, Grisslehamn.
2019
Den 46:e postrodden. (Se resultat 2019).
2020
Tävlingen inställd för första gången i historien! När det var dags för den 47:e postrodden hade en världsomfattande pandemi drabbat hela världen och fick skjutas upp till nästa år.
2021
47:e postrodden blev en bantad version på grund av pandemirestriktioner. Några båtar möttes upp vid riksgränsen för utbyte av postsäckar enligt gamla pandemiregler från koleratider.
2022
48:de rodden kunde genomföras. 28 båtar kom till start.

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022