ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1990

Rospiggen Nr 50/1990
Fåtal exemplar i Museibutiken.

Gråskala

Evert Wallert

En pigg 50-åring

Lars Nylén

Några anteckningar

Edvin Gustavsson

Edvin Gustavsson 90 år

Redaktionen

S/S Tarantella - äventyrsbåten

Krister Gabrielsson

Sjökapten J A Mattsson

J. Roger Toll

Båtsman Sannfärdig igen

Bo Wiklund

Över vintern

Agneta Maria Söderman

Västra Bankens fyrskepp

Marianne Brus

Fyrskeppet Grepen

Folke Sjögren

Mary Anne

J. Roger Toll

Några fartygsolyckor vid Svenska Högarna, i skärgårdshavet och i öppna sjön utanför

Bo Wiklund

Omvända mattider och värderingar

Werner Olsson

En fiskeresa för 40 år sedan

Harry Engman

Ostkustvår

Hans Forslin

Jul ombord och sjömanskyrkekontakter

Werner Olsson

På djupt vatten

Peter Westerlund

En bit sjöfartshistoria

Walter Wicklund

Evert Wallert - en minnesruna

Esse Jansson

Postrodden 1989

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022