ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 2011

Rospiggen Nr 71/2011
Finns att köpa i Museibutiken.

Sjösäkerhet sett ur olika perspektiv

Svante Lövgren

Dikt

Bertil Kumlin

Gissel och säkerhet kring sjöfarten

Lars Nylén

Pirater stöter på patrull

Torbjörn Dalnäs

Ger livbåtar säkerhet till sjöss?

Per Ringhagen

Gång i is

Christer Widgren

De bryter när isen blir tjock

Håkan Lundén

Nedjan - ett oförglömligt fartygsöde

Hasse Fredriksson

Gnist ombord - ett mångfacetterat yrke

Rolf Schillén

Erika och Ossian, mor och son på oceanen

* Björn Lindström

Mathilda, historien om ett skepp

J Roger Toll

Ett gammalt namnbräde

Lennart Kahn

En Singöredares ekonomiska kalkyler

Yngve Andersson

En kunglig jakt, från Therese till Tärnan

J Roger Toll

Vi lossar sand, ibland...

Håkan Lundén

Gammal rospigg mönstrar flodfrakt

Olle Häggroth

Postrodden 2010

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


* Årets pristagare av "Dagny och Carl Botvidssons Författarstipendium".

Varje år väljs en stipendiat ut från årets årsbok. Priset har delats ut sedan 1997.

> Se Utdelade utmärkelser!© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022