ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1979

Rospiggen Nr 39/1979
Fåtal exemplar i Museibutiken.

November

Manfred Ohlson

Några båtbyggarverktyg och deras historia

Bo Wiklund

Strandningsrapporter från Söderarm

Manfred Ohlson

Resa med roslagsskepp vid seklets början

Carl Ekmark

Kohamn och Kallhamn vid Söderarmsleden

Manfred Ohlson

Ishinder

Lars Nylén

Örskärsolyckan juldagen 1877

Eric Johansson

Tremastskonaren Fylgia från Öregrund

Gösta Jansson

Skonerten Julius

J. Roger Toll

M/S Asta av Norrtälje

Eric Johansson

Fartyg, dess ägare och skeppare i Häverö socken 1878

J. Roger Toll

Bunkåra, bärling och rumsa

Bo Wiklund

Storsmuggling

Krister Gabrielsson

Ett minne från början av andra världskriget

Carl Ekmark

Med ubåt genom Väddö kanal

Gunnar Landström

"...att frälsa sjömans lif..."

Bo Wiklund

Räddningskryssaren Gustaf Dahlén, Fejan

Manfred Ohlson

Kring ett strandfynd

Bo Wiklund

Strömdragets offer

Einar Johnsson

Om de svenska städernas uppkomst

Manfred Ohlson

Prästänkan i Furusund

Sven Erik Vingedahl

John Ericssons Monitor bärgad

Jonas Nauclér

De arkeologiska undersökningarna i Zuiderzee

Manfred Ohlson

En rundresa i Kalle Schewens skärgård

Ingvar Pettersson

Postrodden 1978

Jonas Nauclér

Öståländska fiskebåtar

Eric Johansson

Hänt och tänkt på Kaplansbacken

Willy Edenberg

Årsmötet

Bo Wiklund


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022