ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 2022

Rospiggen Nr 82/2022
Finns att köpa i Museibutiken.

Dikt: Soluppgång över Ålands hav

Zacharias Topelius

Inledning: Soluppgång över Ålands hav

Svante Lövgren

2022 - ett jubileumsår

Lars Nylén

Rospiggar i orkanens öga på Atlanten

Göran Hedberg

Mitt första möte med is

Eva-Lisa Åhman

Släkten Norberg från Tjockö

Lars Nylén

Skeppsredare i Lingslätö by

Håkan Nihlman

Vad de västallierade bombflygarna inte visste

Sven Hammar

Mer om ångskonerten Öregrund

Björn Lindström

Barkskeppet Gustaf Adolf

Lars Nylén

Som befälhavare på Roslagsskepp och kyrkskeppet

Manfred Ohlsson

En kamp mot stormen utanför Gotland 1894

* Rolf Schillén

I klorna på jaktuppsyningsmannen Thorkildsen

Håkan Nihlman

Färjan som föll i glömska

Sören Hjalmarsson

Fiskhandlare Bertil Lövgren

Birgitta Nyström

Rydbergsgastarna

Sten Gattberg

Pandemipostrodden 2021

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


* Årets pristagare av "Dagny och Carl Botvidssons Författarstipendium".

Varje år väljs en stipendiat ut från årets årsbok. Priset har delats ut sedan 1997.

> Se Utdelade utmärkelser!© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022