ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 2017

Rospiggen Nr 77/2017
Finns att köpa i Museibutiken.

Fartyget och fyren.

En poetisk betraktelse av Understens fyr.

Stig Elenius

Understens fyr lyser med sitt sken över årsboken.

Inledning med översikt av årsbokens innehåll.

Svante Lövgren

Understens "nya" fyr har lyst över havet i 100 år.

Om föreningens jubileumsarrangemang vid Understen på den internationella fyrdagen i augusti 2016.

Lars Nylén

Fyren - en ljusbringande säkerhetssymbol.

En historik om fyrning från det att man tände eldar för att vägleda fartyg.

Hasse Fredriksson

Understens fyr på gränsen mellan Södra Kvarken och Ålands hav.

Författaren berättar om sin uppväxt på Understen och hur hon senare i livet blev fyrmästare vid fyren, den enda kvinnliga i Sverige.

Marianne Brus

Understens fyr sedd från insidan.

En beskrivning i text och bild av fyrens inre konstruktion och funktion. Något som få har sett.

Dan Thunman

Understen - en viktig vaktpost under kalla kriget.

En artikel om fyrens strategiska betydelse under två världskrig och som viktigt stöd vid Tullverkets kamp mot smuggling.

* Staffan Kvarnström

Operation Barbarossa och fartygstrafiken vid Roslagskusten 1941.

Författaren berättar om hur tyska fartyg med omfattande trupp- och vapentransporter tilläts passera på svenskt vatten.

Björn Lindström

M/S Ningpo mötte krigets fasor i Singapore och Hongkong.

En dramatisk berättelse om hur styrman Paul Ingvar Lindqvist från Herräng och två andra befäl blev mördade i Hongkong, sedan fartyget M/S Ningpo sänkts där efter en minsprängning.

Lars Nylén

Erik Wiktorins sjöfartsminnen från senare delen av 1800-talet.

En sammanställning av Erik Wiktorins minnen från hans ungdom och en berättelse om skonerten Maria Charlottas förlisning vid Gillöga skärgård 1890.

Rolf Schillén

När briggen Ernst förliste vid Grisslehamn 1873.

Författaren skriver om sin farfarsfar Per Modin, som var med när briggen Ernst förliste utanför Kvarnsand 1873.

Lisbeth Modin

Vintersjöfart - ett vågspel, del 2.

Författaren återkommer med del två av artikeln om isbrytning runt de svenska kusterna, inte minst i Ålands hav.

Claes-Göran Dahl

Skärgårdssnickaren Hjalmar Andersson på Fjällbo.

En berättelse om hur möbelsnickaren Hjalmar Andersson och hans hustru Elsa kom från Småland till Fjällbo på Väddö 1909 och hur de levde där fram till 1960-talet.

Sören Hjalmarsson

Storredaren och rådmannen Mathias Lundqvist från Östhammar.

En artikel om Mathias Lundqvist från Östhammar. Han var storredare, handlare och rådman.

Karl-Fredrik Ingemarsson

Från fiskare till bogserbåtsskeppare.

Nils Jonasson berättar om sitt händelserika liv. Hur han började fiska som 14-åring och senare i livet blev framgångsrik bogserbåtsskeppare.

Eva Jansson

Gösta Söderman på Söderöra.

Rickard Grandin skriver om sitt besök hos Gösta Söderman innan han tragiskt försvann under sin sista fisketur.

Rickard Grandin

Singöjullen Ingeborg räddad i sista stund.

Håkan Lundén har följt renoveringen av Singöjullen Ingeborg, som blev sjöklar till Postrodden 2016.

Håkan Lundén

Postrodden 2016.

En rapport från den 43:e Postrodden över Ålands hav. Med resultat och pristagare i de olika klasserna.

Lars Nylén

Föreningen.

En redovisning av vad som har hänt i föreningen under 2016.

Lars Nylén


* Årets pristagare av "Dagny och Carl Botvidssons Författarstipendium".

Varje år väljs en stipendiat ut från årets årsbok. Priset har delats ut sedan 1997.

> Se Utdelade utmärkelser!© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022