ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 2009

Rospiggen Nr 69/2009
Finns att köpa i Museibutiken.

Dikt

Bertil Kumlien

Till sjöss under tre sekel

Lars Nylén

Om en torpedering

Harry Martinsson

Kung Valdemars segelled

Ulf Sporrong

Carl Johan Gethe - en bortglömd rospigg

Torbjörn Dahlnäs

När Sverige förlorade Finland

* Bertil Wååg

S/S Runhilds förlisning

Lennart Kahn

När M/S Scania sänktes av U-176

Björn Lindström

Utspända stockbåtar från järnåldern

Gunilla Larsson

Bilden av Niord

Jerker Persson

Roslagens Transport-Aktiebolag

J Roger Toll

Från gniststation till satellit

Hasse Fredriksson

Gäst i sälarnas rike. Med kajak över Ålands hav

Ola Leife

35:e Postrodden 2008

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


* Årets pristagare av "Dagny och Carl Botvidssons Författarstipendium".

Varje år väljs en stipendiat ut från årets årsbok. Priset har delats ut sedan 1997.

> Se Utdelade utmärkelser!© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022