ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1998

Rospiggen Nr 58/1998
Finns att köpa i Museibutiken.

Uppå skären fyrarna stå

Bertil Kumlien

3-mastbarken Anton

Sture Händel

Petter Geddas & Werner von Rosenfeldts Chart-Book öfwer Östersiön och Katte-Gatt

Ulf Sporrong

Piggskutan Tyras seglation säsongerna 1908-1910

Hans Lundin

Hur Jonas räddade professorns glasplåtar

Bo A. Ericsson

Österbåts pensionat och havsbad

Tor-Göran Henriksson

Två Felix på S/S Gefle

Svante Lövgren

Skeppsbyggeriet i Norrtälje

* J. Roger Toll

Väddös enda järnväg och stora malmhamn

Lars Elenborg

Skonaren Iris, min första båt

Werner Olsson

Första resa till sjöss

Sture Händel

Hört på ljugarbänken

Werner Olsson

Rospiggar i Kongo-Zaires historia

Rolf Öhrneman

Sveriges sista utländska örlogsexpedition

Magnus Ullman

När ryssen togs till hjälp mot dansken

Magnus Ullman

Pille Repmakar'n

Carina Johansson

Navigare necesse est

Werner Olsson

Posten ska fram!

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


* Årets pristagare av "Dagny och Carl Botvidssons Författarstipendium".

Varje år väljs en stipendiat ut från årets årsbok. Priset har delats ut sedan 1997.

> Se Utdelade utmärkelser!© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022