ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1994

Rospiggen Nr 54/1994
Finns att köpa i Museibutiken.

Svunna år

Bertil Kumlien

Sjömanspoesi

 

Kapten Knut Jansson från Norrveda och skonerten Nils Magnus

Bror Pettersson

Skonerten Rapid - en malmfraktare

Sture Händel

Två fartygsporträtt Holmen III och C.F. Ivers

Sture Händel

Minnen

Krister Gabrielsson

Hamnlotsning med minnesstund

Werner Olsson

Gräsökust

Stig Bergvall

Medeltidsbåten Blanka

Bengt Norling / Folke Artman / Bengt Liljeros

Birger Gustafsson, en hedersskeppare att minnas

Svante Lövgren

Kielkanalen

Lars Nylén

Blåfotade sulor, draktandade havsödlor och albatrosser

Lars Nylén

Stjärnan

Agneta Maria Söderman

Blå Marité i Columbus kölvatten

Björn Senneby

Maritimhistoriskt forskar-seminarium på Väddö

Lars Nylén

Postrodden 1993 - 20 år

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022