ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1993

Rospiggen Nr 53/1993
Finns att köpa i Museibutiken.

Premiär

Bertil Kumlien

Fyrskepp fanns i 140 år

Folke Sjögren

Östergarnsholm

Ylva Castenhag

Briggen Gammel Henrik

Lars Nylén

Maskinisten Engelbert Janssons anteckningar

Anders Jansson

Sista malmbåten

Lars Nylén

Skonaren Ingo

Arne E. Larsson

En Ålandsresa 1933

Krister Gabrielsson

Georg Jansson på Stora Risten

Marianne Brus

Ett skärgårdsöde

Åke Jansson

Skärbåten - en 100-årig historia

Bo Wiklund

Marinarkiologi i norra Roslagen II

Christer Westerdahl

En resa

Johan Oscar Melin

Korintkanalen

Lars Nylén

(O)-djur ombord

Werner Olsson

Svenskundervisning ombord

Werner Olsson

Vidgad horisont

Werner Olsson

Östersjöspöket

Gösta Jansson

Postrodden 1992

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022