ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1987

Rospiggen Nr 47/1987
Finns att köpa i Museibutiken.

Gammal skärgårdsbön

Evert Wallert

Med post över Ålands hav

Nils Sundelius

Skeppsredaren i fridshemmet

Bo Wiklund

Johnsare

Krister Gabrielsson

Skeppshundar i tullarkiven

Triinu Wiiburg

Resa på havet

Agneta Maria Söderman

Sjöförsäkringen

Edvin Gustavsson

Understen i februari 1986

Marianne Brus

Pråmliv

Harald Lindberg / Bengt Ohrelius

Mästerlotsen David Engström

Lars Nylén

Vedjakten återuppstår

Kajsa Telander

Postrodden 1986

Lars Nylén

Postrotarnas klädsel

Ulla Centergran / Solveig Käärkkäinen

Roslagens öppna jaktbåtar

Bo Wiklund

Manfred Ohlson till minne

Lars Nylén / Bo Wiklund

Föreningen

Lars Nylén


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022