ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1978

Rospiggen Nr 38/1978
Finns att köpa i Museibutiken.

Roslagens Sjöfartsminnesförening 40 år

Manfred Ohlson

Flykt från verkligheten

Manfred Ohlson

Minnesutställning över Harald Lindberg

Bo Wiklund

Vedjakten Sara av Långviken (forts)

Bo Wiklund

Hanskutan - Piggens lillasyster

Bo Wiklund

Med jakten Linnéa i södra skärgården år 1904

Manfred Ohlson

Briggen Jupiter

Manfred Ohlson

Callao af Gefle

Erik Jarbrant

Vårstormen 1911

Bo Wiklund

Minnen från min första resa till sjöss

Carl Ekmark

Sjömannen och skepparen Carl Alfred Toll

J. Roger Toll

Sjökaptenen Carl Petter Jansson

Stig S. Pettersson

Albert Wicklander - en björkösjöman

Kaj Wicklander

26 år för om masten - Ett sjömansliv

Helge Ullberg

Som lättmatros i skeppet Sigyn

Knut Nilsson

Fartygsreparationer vid Grisslehamns Varf

Sten-Eggert Nauclér

S/S Consul Olssons underbara resa

Krister Gabrielsson

Loskär runt

Lars Nylén

Postrodd - folkfest

Jonas Nauclér

Fyrskepp i vnterstorm

Ewert Anlberg

Bengt Oxenstierna

Evert Wallert

Vårhälsning

Per Kjellberg

Segelsjöfart i bokhyllan

Bo Wiklund

Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi

Manfred Ohlson

Vad har hänt på Kaplansbacken

Willy Edenberg

Katalogisering av samlingarna

Gunilla Dunfors

Exotiskt inslag

Gunilla Dunfors

Gåvor till museet 1977

Redaktionen

Årsmötet

Redaktionen


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022