ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1976

Rospiggen Nr 36/1976
Finns att köpa i Museibutiken.

En ros jag räcker

Harald Lindberg

Liggande måne, stående sjöman

Harald Lindberg

Havsrodden 1975

Manfred Ohlson

Vi tar det med ro

Annika Boxström/Else-Maj Fransson/Anna-Lena Johansson/ Gunilla Nelson

Resultat av Postrodden 1975

Jonas Nauclér

En roslagsskuta från 1850-talet

Bo Wiklund

Eva av Spillersboda

Einar Johson/Manfred Ohlson

Styrman Strömberg berättar

Lars Nylén

Några anteckningar rörande sjömannen Gustaf Gustafsson från Herräng.

Carl Ekmark

Galeasen Frihetens sista färd

Gunlög Johnsson

Sjömansliv på 20-talet

Carl Ekmark

Svenska Högarna. Lillön och Storön i gången tid

Manfred Ohlson

John Ericssons monitor aktuell

Manfred Ohlson

S/S Malmen, Göteborg

Manfred Ohlson

När jag seglade jungman i briggen Gerda av Pataholm

Bernhard von Strauss

En resa genom Suezkanalen

Bertil Jansson

Vid bron över Långhundraleden

Manfred Ohlson

En krymplings levnadsöde

K. Georg Lundkvist

Blåblodiga sjögansters

Evert Wallert

Nyare tider och gamla

Sven Lantz

Höstflyttning

Manfred Ohlson

Waxholm III

Emil Fredriksson

Kalle Gapa

Sven Lantz

Årsmötet

Manfred Ohlson


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022