ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Information om Postrodden 2022

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Information om Postrodden 2022


Bild: Start av Postrodden över Ålands hav.
Om inte vädret lägger hinder i vägen äger årets postrodd rum lördagen den 18 juni 2022. I dagsläget har vi 28 anmälda båtar (2022-05-26). Skulle vädret göra att starten skjuts upp är söndagen den 19 juni första reservdag. Båtarna ros i år från Grisslehamn till Eckerö. Starten sker från Grisslehamn kl. 10.00. Men, dessförinnan ska vi kl. 09.00 ha en ceremoni vid det nya postrodds monumentet och i anslutning till detta dela ut postsäckarna.

Tävlingsexpeditionen är öppen i Grisslehamn fredagen den 17 juni kl 14.00-16.00 samt kl 18.00-20.00. Det gör det möjligt för dem som anländer med kvällsfärjan att få kontakt med oss.

Startorganisationen är i full verksamhet i hamnen i Grisslehamn lördagen den 18 juni kl. 07.00 - c:a 11.00.

Glöm inte att köpa postkort, på museet eller vid tävlingsexpeditionen, i god tid så att de hinner komma med i våra postsäckar!

Följ båtarna genom AIS!
Du kan följa båtarna här på Marine Traffic.(Zooma efter behov).
Hitta namn på tävlande båtar på Postroddens Facebooksida.

För Postrodden på Instagram, använd hashtaggar:
#postrodden2022
#postroddenålandshav
Tävlingsexpeditionens öppettider:
Tid: 2022-06-17, kl. 14.00-16.00 samt kl. 18.00-20.00
Plats: Hamnområdet, Grisslehamn.
Rotechefsmöte:
Tid: 2022-06-17, kl. 20.00.
Plats: Hamnplan, Grisslehamn.
Ceremoni och utdelning av postsäckar:
Tid: 2022-06-18, kl. 09.00.
Plats: Postroddsmonumentet, Grisslehamn.
Tävlingsexpedition och startorganisation (försäljningsstånd) öppettider:
Tid: 2022-06-18, kl. 07.00-11.00.
Plats: Hamnområdet, Grisslehamn.
Start av Postrodden över Ålands hav.
Tid: 2022-06-18, kl. 10.00
Plats: Hamnområdet, Grisslehamn.
Målgång av Postrodden över Ålands hav.
Tid: 2022-06-18. Överfarten tar ca 3½ - 6 timmar för de snabbaste, mycket beroende av vädret.
Plats: Postbryggan, Eckerö, Åland.
> Se karta för start / målgång.
> Följ båtarna!
> Facebook Postrodden!
> Instagram!

Roslagens Sjöfartsminnesförening
med Sjöfartsmuseet.

Besöksadress:
Gåsviksvägen 47 vid södra infarten till Älmsta.

Postadress:
Box 56, 764 21 Väddö.

Telefon:
0176-502 59

Bankgiro:
315-7377

Hemsida:
www.sjofartsmuseet.se.

E-post:
info@sjofartsmuseet.se

Jämna år start Grisslehamn och målgång Eckerö.

Ojämna år start Eckerö och målgång Grisslehamn.


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022