ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2017

ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2017


Väddö kanal.

I månadsskiftet november/december hade föreningens/museets skyltar på Väddö Gångbro kommit på plats.
Älmsta.

Måndagen den 27 november var Lars Nylén och Per Modin på Kröns Trädgård och presenterade projektet S/S Elmsta i samband med Roslagens Sparbanks Stiftelsers Inspirationsdag Väddö.
Kaplansbacken.

Den 20 november flyttade Anders Öhman och Pelle Modin Lydias ankare tillbaka till sin plats utanför Båthuset. Ankaret har sedan i somras varit i Beckhuset där Förenigen Allmogebåtar har gjort en ny ankarstock i ek.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Temakväll.

Lördagen den 4 november fylldes åter Hörsalen. Denna gång var ämnet Roslagsskutor. Per Ringhagen berättade om sandkilar i allmänhet och sandkilen Helmi i synnerhet. Efter kaffet blev det en film om vedskutan Sofia av Länna, Roslagens sista seglande vedskuta. Sist fick vi även veta lite om Blanka, en kopia på ett roslagsskepp från 1300-talet.
Roslagens Sjöfartsmuseum.

Hösten 2016 fick Sjöfartsmuseet livbåten till gamla pråmen Herräng 6 i gåva. Livbåten behövde snyggas till efter många år på land. När postroddsbåten Gittan av Norrsund lämnade Beckhuset i början på sommaren var livbåten nästa renoveringsobjekt. I oktober var livbåten återställd till museiskick och den 8 oktober flyttades hon in till museets Båthus där hon nu finns för beskådande.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Temakväll.

Fredagen den 29 september fylldes Hörsalen av besökare när Håkan Lundén höll en temakväll om tyska slagskeppet Bismarck.
Ångslupen Elmsta.

Onsdagen den 25 september landade ångbåten Signe Maria på Kaplansbacken efter att ha flyttats från Stockholm med hjälp av lastbil. På plats för att ta emot båten var Pelle Modin, Claes Nylin, Lars Nylén, Anders Öhman, Sture Götesson, Magnus Olsson m.fl.

Se vidare på museets Youtube-kanal.
Kaplansbacken.

Söndagen den 23 september var Anders Öhman, Benny Wallén, Per Ljungström och Håkan Lundén och flyttade båtarna söder om Beckhuset till en ny plats bakom Beckhuset. Detta för att ge plats åt ångbåten Signe Maria.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Sjömans- och skärgårdsvisor.

Söndagen den 6 augusti genomfördes Sjömans- och skärgårdsvisor på museet. Det var för fjärde året som detta samarbete med Väddö Musiksällskap genomfördes. På grund av regnväder fick årets vis-stund flyttas in i Båthuset. Trots vädret hade ett 60-tal personer kommit upp för att lyssna på årets huvudartist Åke Hellman och flera av Musiksällskapets egna artister. Det är fantastiskt att se hur Båthuset på bara någon timme kan förvandlas från museilokal till konsertlokal. En stor arbetsinsats gjordes av Maths Rigelius, Susanne Olsson och Bosse Buhre.
Älmsta - Elmsta-Natta.

Under Elmsta-Natta avgjordes också Kanalkapprodden för andra gången. Årets segrare blev lag Doris av Gräsö, även om de denna gång fick ro föreningens Inger af Massum. Gräsögrabbarna visade att de även kan ro lite tyngre båtar än sin egen. Ansvariga för tävlingen var Bo Buhre, Erik Nauclér samt Håkan och Magnus Lundén.
Älmsta - Elmsta-Natta.

Under Elmsta-Natta fredagen den 28 juli hade föreningen ett informations- och försäljningsstånd i Elmsta Park. Trots ihållande regn de första fem timmarna var intresset från de få besökarna bra. Ansvariga från föreningen var Josefine och Maths Rigelius.
Roslagens Sjöfartsmuseum.

Söndagen den 16 juli kom ett tjugotal åländska träbåtar till museets brygga. Dessa var ute på en eskadertur från Åland till Norrtälje. Efter ett besök på museet övernattade de vid bryggan och fortsatte under måndagen sin färd mot Norrtälje.

Se filmen från Ålandsbesöket.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Beckbyxans dag.

Lördagen den 15 juli genomfördes Beckbyxans Dag för 33:e gången. Med konkurrans av bl.a. American Car Shows 40-årsjubileum i Norrtälje blev publiktillströmningen mindre än vanligt. De som kom fick en trevlig dag i solen med hantverkare, försäljning och underhållning från scenen av Anders Lund och Mats Olsson. Sture Götesson och Bertil Aurell såg till att Pythagorasmotorn startades med jämna mellanrum. Vid bryggan fanns sandkilen Helmi och skötbåten Inger af Massum.

Se film från Beckbyxans Dag 2017.
Postrodden.

Årets Postrodd över Ålands hav gick lördagen den 17 juni med start i Grisslehamn. Mycket solsken och mycket svaga vindar gjorde att det blev mycket rodd över havet. Totalsegrare blev finska Ålands haf och bästa mixrote österbottniska Margaretha af Qvarken, på samma poäng som föreningens egen Ingeborg, men med en snabbare tid över havet. Snabbaste båt blev återigen Doris af Gräsö. För första gången sedan 1974 kom ingen ren dambåt till start detta år.

Se hela resultatlistan här.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Nationaldagen.

Tisdagen den 6 juni firades traditionsenligt Sveriges Nationaldag på Kaplansbacken. Cirka 200 personer hade sökt sig upp till Backen i det sköna sommarvädret. Karin Ljungman höll Nationaldagstalet och Sommarkören från Hallstavik under ledning av Ingrid Eskemyr stod för underhållningen. Som vanligt var evenemanget ett samarbete med SPF Skutan.
Roslagens Sjöfartsmuseum.

Onsdagen den 31 maj var Lars Nylén, Sture Götesson och Håkan Lundén på museet och ordnade lite småsaker inför säsongsöppnandet den 1 juni. Bland annat sattes några nya tavlor upp, de flesta av de nya utombordsmotorerna fick informationsskyltar och en ny vindstrut hissades i Elvias mast.
Roslagens Sjöfartsmuseum - QR-koder.

Inför säsongsöppnandet av museet har Josefine Rigelius satt upp ett antal nya QR-koder. De flesta på svenska men även några på engelska. Vi försöker hela tiden komplettera dessa och sätta upp fler. Dessutom har Erik Nauclér och Lars Nylén sammanställt en engelskspråkig museiguide till öppnandet.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Gökotta.

På Kristi Himmelfärdsdag, den 25 maj firade Väddö & Björkö-Arholma församling, Gökotta på Kaplansbacken. Tjänstgörande präst var Anders Skagerström. "Kör för alla" under ledning av Åke Pettersson stod för musiken.
Postrodden - AIS-utrustning.

Lördagen den 20 maj var Per Ringhagen, Erik Nauclér, Håkan Lundén och Nils Willart från TrueHeading i Grisslehamn för att testa AIS-utrustningen inför Postrodden. Med en styrpulpetbåt åkte man både ut till havs och in i djupa vikar för att se att signalerna nådde fram. Test gav oss vissa erfarenheter, men testet var lyckat.
Kaplansbacken.

Lördagen den 13 maj var ett helt gäng under ledning av Sture Götesson och Benny Wallén på Kaplansbacken för att börja renovera jordkällaren under Skeppargården. Man började med att lokalisera var taket rasat in och öppnade sedan upp för att ha möjlighet att åtgärda detta. Därefter skottade man ur hela jordkällaren som består av två rum. Benny ska sedan under veckan börja med gjuteriarbetet.
Roslagens Sjöfartsmuseum.

Lördagen den 6 maj var det vårrustning på Kaplansbacken. Ett tiotal medlemmar hade kommit för att hjälpa till. Bland annat städades hela museet, man bytte trasiga takpannor och trasiga glödlampor. Elviras peke fick ny färg, m.m.
Kaplansbacken - Valborg.

Söndagen den 30 april, Valborgsmässoafton, var det sedvanligt valborgsmässofirande på Kaplansbacken. Vårtalet hölls av Rospiggarna Speedways lagledare Micke Teurnberg. Kyrkans barnkör och kören Canimus underhöll medans elden brann. Som vanligt serverades kaffe och korv.
Beckhuset.

Torsdagen den 27 april lämnade jaktkanoten Beckhuset. Föreningen Allmogebåtar började bygga jaktkanoten sommaren 2014 och nu var den färdig för leverans till sin beställare.
Roslagens Sjöfartsmuseum.

Efter styrelsemötet den 21 april blev en del arbete gjort på museet, bl.a. plockades trädgårdsmöblerna fram från sitt vinteride, i Båthuset sattes en skärm om motorer upp och en del plockades undan efter vintern.
Kaplansbacken.

Veckan före påsk var det plåtslagare på museet och lade ny nock på Båthustaket som börjat läcka in vatten. Nu är ny plåt på plats.
Kaplansbacken.

Tisdagen den 4 april bytte Per Ringhagen, Sture Götesson och Anders Öhman tågvirke i jungfruorna i Elviras mast. En av dessa hade gått av i en vinterstorm och då lagats tillfälligt.
Roslagens Sjöfartsmuseum.

Under sista veckan av mars har Sture Götesson och Bo Ström kompletterat utombordsmotorhörnan i Båthuset med ytterligare ett stort antal motorer.
Årsmöte 2017.

Fredagen den 17 mars hölls årsmöte på Väddö Folkhögskola. En i det närmaste fullsatt lokal hörde Staffan Kvarnströms anförande "Understens fyrplats – en viktig vaktpost under kalla kriget". De styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå omvaldes. Sten Gattberg fick motta föreningens förtjänstdiplom och Staffan Kvarnström mottog Botvidssons författarstipendium. För välkomstmusiken svarade Åke Pettersson och Håkan Lundén.
Kaplansbacken.

Söndagen den 8 januari var Anders Öhman och Bo Buhre och bytte tågvirke i en av Elviras jungfrur. Den gamla linan, som bl.a. håller toppmasten på plats, hade gått av i en snöstorm första veckan efter nyår.

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022