ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2015

ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2015


Roslagens Sjöfartsmuseum - Temakväll.

Fredagen den 30 oktober höll Håkan Lundén i en temakväll om skeppsredaren Gustaf Erikson i Mariehamn. Den välfyllda hörsalen fick bl.a. höra om Gustaf Eriksons liv och idéer, samt se två filmer från vetetraden mellan Australien och Europa med hans stora barkskepp.
Kaplansbacken.

Lördagen den 24 oktober var Erik Nauclér, Magnus Olsson och Håkan Lundén på Kaplansbacken och gjorde i ordning inför vintern. Trädgårdsmöblerna plockades undan och även övriga saker som inte ska ligga ute under vintern.
Kaplansbacken - Gittan av Norrsund.

Måndagen den 19 oktober var Pelle Modin, Bosse Buhre och Håkan Lundén på Väddö Folkhögskola och hämtade postroddsbåten "Gittan av Norrsund" och gjorde ren den. Båten har legat på land sedan 1993 men verkar vara i skapligt skick. Förhoppningen är att båten ska kunna sättas i trafik och hyras ut till roddare som saknar egen båt.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Libertyfartygen.

Fredagen den 2 oktober var Erik Nauclér på museet och berättade om Libertyfartyg. Den välfyllda Hörsalen fick ett inspirerande föredrag om dessa fantastiska handelsfartyg som byggdes på löpande band i USA under andra världskriget. Tre av dessa fartyg har bevarats som museifartyg och finns i San Francisco, Baltimore och Pireus. 
Kaplansbacken bokad.

Onsdagen den 30 september firades Hans Rigelius' 95-årsdag i Hörsalen.
Gästbryggan.

I början på september röjde man vass runt gästbryggan i Storfjärden.
Blidö allmogebåtstävling.

Lördagen den 22 augusti var föreningens postroddsbåt Inger af Massum på Blidö och deltog i Blidö Allmogebåtstävling. Tyvärr lyckades man inte upprepa fjolårets vinst utan fick nöja sig med en andraplats i roddklassen. Årets besättning bestod av Håkan Lundén, Bo Buhre, Erik Nauclér och Henrik Hedensjö.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Sjömans- och skärgårdsvisor.

Närmare 100 personer hade sökt sig upp till museet söndagen den 9 augusti för att lyssna på Sjömans- och skärgårdsvisor. Dagens huvudartist var Olle Sewerin. Bland övriga medverkande märktes bl.a. Tobbe Ljunglöf, Mats Olsson, Jörgen Toresson, m.fl. Arrangemanget var ett samarbete mellan Väddö Musiksällskap och Sjöfartsminnesföreningen.
Älmsta - Elmsta-Natta.

Elmsta-Natta, fredagen den 31 juli deltog föreningen med ett informations- och försäljningsbord i Elmsta Park. Dessutom arrangerades prova-på-rodd med skötbåten Inger af Massum i Väddö kanal. Ansvariga från föreningens sida i Elmsta  Park var Susanne Olsson, Josefine Rigelius och Klas Hedhammar. I kanalen fanns postroddarna Håkan Lundén, Bo Buhre och Erik Nauclér.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Beckbyxans dag.

Lördagen den 18 juli firades traditionsenligt Beckbyxans Dag. Tyvärr började dagen med ihållande regn, men efter hand kunde solen ta över och det blev en fin eftermiddag. Antalet besökare blev därför något färre än vanligt, men c:a 1200 personer letade sig dock upp till Kaplansbacken. Hantverkarna var på plats som vanligt, Hallstaviks Dragspelsklubb fick flytta in i Båthuset, medan Mats Olsson och Micke Blum underhöll från scenen. Vid bryggan fanns tre fiskebåtar med tändkulemotorer, sandkilen Helmi och ett par postroddsbåtar.
Gästbryggan.

Måndagen den 13 juli samlades ett ganska stort gäng för att iordningställa flytbryggan inför Beckbyxans Dag. Bryggan lyftes upp på land för renovering i höstas. Det visade sig då att renoveringsbehovet var mycket större än vad man först trott. Efter ett antal timmars arbete var dock alla delar av bryggan åter i sjön när klockan närmade sig 21. Delarna skulle sedan sättas ihop, vilket gjordes dagen efter.
Roslagens Sjöfartsmuseum - SEKO Sjöfart 100 år.

Torsdagen den 9 juli sattes utställningen "SEKO Sjöfart 100 år" upp i Båthuset. Den kommer att finnas tillgänglig under större delen av öppetsäsongen.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Utställning J. Carlsson.

Från och med den 4 juli visar konstnären Jörgen Carlsson, Öregrund,  några av sina akvareller i Båthuset. Tavlorna har maritim anknytning och även anknytning till Roslagen och Ålands hav. Utställningen kommer att finnas kvar under sommarsäsongen.
Rospiggen - Årets hembygdsbok.

I slutet på juni meddelade Stockholms läns Hembygdsförbund att man nominerat Rospiggen 2015 till Årets hembygdsbok. I konkurrens med tretton andra nominerade böcker från Norrbotten till Skåne är den nu med i kampen om utmärkelsen. Segrande bidrag offentliggörs på Bokmässan i Göteborg i september.  
Postrodden.

Lördagen den 13 juni genomfördes årets Postrodd. Rodden blev kanske den besvärligaste någonsin. Någon timme utanför Grisslehamn möttes båtarna av en allt mer tilltagande nordvästlig vind (d.v.s. rak motvind). Båtar som kom lite söderut trycks ännu mer söderut av vind och strömmar vilket gjorde resan till Eckerö nära nog omöjligt. Bäst klarade sig gotländska Nirvana som kom i mål som snabbaste båt. Totalsegern gick till Sjuström III af Slite, bästa och ända damrote i mål blev Tvåan af Gräsö och bästa mixedrote Elise på samma poäng som Emvika men med en bättre tid. Hela tolv rotar bröt tävlingen, tio av dessa för de inte hann under maxtiden.

Här kan man se hela resultatlistan.
Storholmen - Folkfesten Kulturmötet.

Söndagen den 7 juni deltog föreningen i Folkfesten Kulturmötet på Vikingabyn Storholmen. Ansvarig från föreningen var Susanne Olsson som bl.a. hade med sig vår flyttbara miniutställning.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Nationaldagen.

Närmare 200 personer kom till Kaplansbacken lördagen den 6 juni för att fira Sveriges Nationaldag. Högtidstalet hölls av författaren Hillevi Wahl. För musiken svarade Jörgen Toresson, Benny Johansson och Nils Göran Holstein. Annika Ryderborn sjöng nationalsången. Arrangemanget var som vanligt ett samarbete mellan SPF Skutan, Väddöbygden Ideell förening och Roslagens Sjöfartsminnesförening.
Grisslehamn - Optiska telegrafen.

Lördagen den 30 maj invigdes den optiska telegrafen i Grisslehamn. Mellan 2-300 personer hade kommit till invigningen och fick bl.a. lyssna på Michael Blum och Erik Eriksson. Bandet klipptes av kommunalrådet Berit Jonsson. Föreningen representerades av bl.a. Lars Nylén. 
Kaplansbacken.

Lördagen den 16 maj var det vårrustningsdag på museet. Nio medlemmar hade hörsammat inbjudan och ordnade bl.a. städning av Skeppargården, efterarbeten med nya ljusramperna i Båthuset, byte av trasiga takpannor och resning av hängrännor, byte av glödlampor, målning m.m. Arbetet med det som inte blev klart fortsatte under tisdagen den 19:e.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Gökotta.

På Kristi Himmelfärdsdag, den 14 maj, ordnade Väddö Församling Gökotta - Friluftsgudstjänst på Kaplansbacken. Margareta Lindén officierade och "Kör för alla" sjöng. Efteråt var det fika med musikunderhållning av Åke Pettersson och Lars Holmström.
Kaplansbacken - Valborg.

Valborgsmässoafton, den 30 april var det traditionsenligt Valborgsmässofirande på Kaplansbacken. Vårtalet hölls av författaren Eli Åhman Owetz. För sången stod Väddökören Canimus. Som vanligt var publiktillströmningen god.
Lars Matts Eriks sjöbod.

Onsdagen den 29 april var Bo Buhre och Håkan Lundén och fällde träd och röjde sly runt föreningens sjöbod i Grisslehamn.
Kaplansbacken.

Lördagen den 18 april var Josefine Rigelius, Erik Nauclér och Håkan Lundén på museet och plockade fram alla trädgårdsmöbler inför Valborgsmässoafton.
Stockholms Hembygdsförbunds årsmöte.

Vid Stockholms Hembygdsförbunds årsmöte tilldelades Anders Öhman förbundets hedersdiplom. Anders kunde inte delta på årsmötet och tilldelades istället diplomet vid föreningens styrelsemöte den 11 april. Anders är den åttonde medlemmen i sjöfartsminnesföreningen som tilldelats diplomet. Vid samma årsmöte invaldes Lars Nylén som styrelseledamot i Hembygdsförbundet.
Kaplansbacken - Energisnålare belysning.

Under vintern och våren har man arbetat med energisnålare belysning i museet. I början av april var den nya belysningen installerad i Båthuset.
Kaplansbacken - Lekplatsen.

Lagom till påsk stod den nya lekplatsen med rutschbana och gungor klar.
Kaplansbacken.

Veckan efter årsmötet började man schakta för den nya lekplatsen bakom Skeppargården. Lekplatsen beräknas vara färdig till museistarten i juni.
Årsmöte 2015.

Sedvanligt årsmöte hölls fredagen den 13 mars på Väddö Folkhögskola. Före årsmötesförhandlingarna höll kommendören Ulf Edman ett föredrag under rubriken "Möjlig ubåt". Klas Hedhammar lämnade sin ordinarie styrelseledamotsplats till Håkan Lundén och tog istället Håkans suppleantplats i styrelsen. För övrigt omvaldes samtliga ledamöter och suppleanter som stod i tur för omval. Birgitta Nyström och Lars Anjou erhöll föreningens förtjänstdiplom. Marianne Brus erhöll Botvidssons författarstipendium och Per Ringhagen tilldelades hembygdsförbundets hedersnål. För välkomstmusiken svarade Lars Holmströms Trio. 
Roslagens Sjöfartsmuseum - Arkivet.

Under perioden 7 - 9 mars togs de gamla hyllorna i arkivet bort och ersattes av s.k. kompakthyllor. Detta betyder att vi på samma yta får in mångdubbelt så mycket material. Dom som bar böcker fram och tillbaka var Lars Nylén, Sture Götesson, Josefine Rigelius och Susanne Olsson. 
Beckhuset.

Under vintern har Bosse Ström startat leda en grupp ungdomar som renoverar gamla utombordsmotorer i Beckhuset.
Beckhuset - Singöjullen Ingeborg.

Renoveringen av Singöjullen Ingeborg fortskrider och i januari hade två bord blivit bytta på styrbordssidan och ett tredje är basat. På babordsidan är två dåliga bord borttagna och två nya ska sättas dit. Målet är fortfarande att båten ska delta i Postrodden 2015.
Lars Matts Eriks sjöbod.

Den 1 januari fick föreningen tillbaka sjöboden i Grisslehamn som varit utlånad under ett antal år. Sjöboden som ligger i den Mejeriviken är en av Grisslehamns äldsta.

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022