ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2013

ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2013


Beckhuset.

Beckhusbygget framskred under vintern och i  januari hade mellanväggarna till pentry och toalett fått gipsskivor på plats.
Beckhuset.

Beckhusarbetet fortsatte under vintern och i slutet av februari hade man börjat måla väggarna och låset till stora porten var på plats.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Hembygdsförbundet.

Torsdagen den 28 februari var det hembygdsföreningsträff i museet. Ett fyrtiotal personer från olika hembygdsföreningar i Norrtälje kommun närvarade. Lars Nylén berättade om föreningen. Efter information från hembygdsförbundet visades museet. Förutom Lars stod Håkan Lundén och Per Ringhagen för värdskapet.
Årsmöte 2013.

Årsmötet hölls fredagen den 15 mars i Väddö Folkhögskola. Mötet inleddes med två föredrag om föreningens historia av Lars Nylén och Ulf Sporong. Musikgruppen "En glimt av solsken" underhöll. Vid årsmötet valdes Bo Pettersson, Trästa, in som ny styrelsesuppleant efter Jan Åkesson som avböjt omval. Flera personer som deltagit i Beckhusbygget erhöll föreningens förtjänstdiplom. Detsamma gällde några av våra funktionärer i Postrodden. Yngve Hägerstrand erhöll Botvidssons författarstipendium. Med anledning av föreningens 75-årsjubileum erhölls presenter från Stockholms Läns Hembygdsförbund, Norrtälje Kultur & Fritid, Väddö Fornminnes- & Hembygdsförening, Lennart Fröblom och Sven Olsson. 
Stockholms Hembygdsförbunds årsmöte.

Lördagen den 23 mars var Sture Götesson och Svante Lövgren på Stockholms Hembygdsförbunds årsmöte och fick ta emot varsitt förtjänstdiplom för sina gärningar inom hembygdsrörelsen. Dom står längst bak på bilden.
Kaplansbacken.

Lördagen den 20 april var det dags för årets första vårrustningsdag. Mycket arbete gjordes bl.a. med den nya radiohytten i Kustsalen, iordningställande av utombordsmotoravdelningen i Båthuset, lampor byttes, det städades och dammsögs, nya datorn installerades, m.m. 
Kaplansbacken - Valborg.

Tisdagen den 30 april firades traditionsenligt Valborgsmässoafton på Kaplansbacken. Det var brasa, körsång av "Kör för alla", vårtalet hölls av Charlotte Müntzing. Som vanligt fanns det även servering av kaffe och korv.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Gökotta.

På Kristi Himmelfärdsdag höll Väddö församling en friluftsgudstjänst - gökotta på Kaplansbacken. Vädret var till sin fördel och Kör för alla stod för körsång och tjänstgörande präst var Lars-Åke Johansson. Från föreningens sida höll Sture Götesson i trådarna.
Kaplansbacken.

Lördagen den 25 maj var det dags för årets andra vårrustningsdag. Skeppargården städades och gjordes iordning för säsongen. Arbetena med den nya radiohytten fortsatte. Utemöblerna plockades fram m.m. I veckan innan gjordes dessutom vissa justeringar i Elviras mast och arbetena i Beckhuset fortsatte inför invigningen.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Nationaldagen.

Torsdagen den 6 juni firades traditionsenligt Nationaldagen på Kaplansbacken. Cirka 250 - 300 personer kom för att lyssna på tal av Lars Nylén och musikunderhållning av Jörgen Toresson, Benny Johansson, Nils Göran Holstein och Annika Ryderborn. Som vanligt var det ett gemensamt arrangemang mellan SPF Skutan, Väddöbygden Ideell förening och Roslagens Sjöfartsminnesförening.
Beckhuset - Invigning.

Fredagen den 7 juni var det dags för invigning av den nya verkstadslokalen "Beckhuset". Ett femtiotal inbjudna gäster fick se och höra Rolf Holmberg från Roslagens Sparbanks Stiftelser förklara Beckhuset invigt . Därefter invigdes även den nya radiohytten på museet. Tidigare telegrafisten Hasse Fredriksson berättade om ett sjömansyrke som både tillkom och försvann under 1900-talet. Därefter bjöds på en buffé med produkter från lokala producenter.
Postrodden.

Den 40:e Postrodden gick av stapeln den 15 juni. Starten gick i goda sydvästliga vindar och båtarna försvann snabbt ut från Grisslehamn. Efter en knapp timme dog vinden och det blev mycket rodd över till den åländska skärgården där vinden i viss mån kom tillbaka. Totalsegrare blev för andra gången finska Aspskärs Stina, bästa och enda damroten var Alpiggen af Eckerö medan Kristina blev bästa mixedrote. Snabbaste båt var som vanligt Doris af Gräsö.

Se hela resultatlistan här.
Älmsta - Väddödagen.

Fredagen den 12 juli hade föreningen ett informations- och försäljningsstånd i Elmsta Park i samband med Väddödagen. I ståndet fanns dessutom Pythagorasmotorn som startades med jämna mellanrum och skötbåten Inger af Massum. Josefine Rigelius och Pontus Lundén skötte tältet, Bertil Aurell och Bosse Buhre såg till att motorn fungerade medan Håkan Lundén informerade om Postrodden.
Singö - Skärgårdsmarknad.

Lördagen den 13 juli hade föreningen ett informations- och försäljningsbord på Singö i samband med Singö Skärgårdsmarknad. Ansvarig för detta var Susanne Olsson.
Roslagens Sjöfartsminnesförening - Beckbyxans dag.

Lördagen den 20 juli firades den 29:e upplagan av Beckbyxans Dag. Liksom tidigare år fylldes Kaplansbacken med hantverkare, försäljare, föreningar m.m. Vid bryggan fanns sandkilen Helmi tillsammans med två skötbåtar från 1930-talet med tändkulemotorer.
Blidö - Allmogebåtstävling.

Lördagen den 24 augusti deltog föreningens sköt-båt Inger af Massum i Blidö Allmogebåtstävling. För tredje året i rad lyckades man bli bästa roddbåt. Årets besättning bestod av Bjarne Hansson, Bo Buhre, Cathrin Andersson och Håkan Lundén.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Väddö kulturdag.

Lördagen den 31 augusti firades Väddö kulturdag och på museet hade vi berättarstationer där flera av våra funktionärer berättade om valda delar av museet.
Väddö kyrka.

Tisdagen den 3 september var Bosse Buhre på Väddö kyrkogård och snyggade till föreningens minnesvård över omkomna sjömän och fiskare. Han tjärade bl.a. stocken på ankaret och gjorde ren stenen.
Roslagens Sjöfartsminnesförening.

Lördagen den 21 september stod föreningen tillsammans med Väddö Hembygds- och Fornminnesförening som värd för Stockholms läns Hembygdsförbunds budkavle. Närmare femtio personer från olika hembygdsföreningar i länet kom till Väddö där de fick besöka Kista Hembygdsgård, Roslagens Sjöfartsmuseum, Väddö Gårdsmejeri, Gamla Grisslehamn och Grisslehamn. De som ville fick även prova på att ro våra postroddsbåtar. Värdar från föreningen var Lars Nylén och Håkan Lundén.
Eckerö, Åland - Lappas 60-årsjubileum.

Söndagen den 29 september firade Eckerö Hembygdsförening sitt 60-årsjubileum på hembygdsgården Lappas. Nils Sjöblom berättade bl.a. om den allra första Postrodden år 1966 och ute på gården låg deras båt Trotjänaren. Roslagens Sjöfartsminnesförening deltog i firandet, representerade av Håkan Lundén.
Beckhuset.

Under andra halvan av oktober har markarbeten runt Beckhuset blivit klara, man har bl.a. höjt nivån på marken på baksidan av Beckhuset.
Norrtälje - Pythagoras.

Tisdagen den 19 november inbjöd Pythagoras Industrimuseum politiker och föreningar till ett bokevent där man presenterade den nya boken om Pythagoras historia. Roslagens Sjöfartsminnesförening representerades av Sture Götesson och Håkan Lundén.
Mariehamn, Åland.

Fredagen den 22 november var föreningens styrelse på besök på Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn där vi bl.a. träffade museichefen Hanna Hagmark-Cooper och flera av hennes medarbetare. Vi bytte erfarenheter och fick även höra på hur omdaningen av museet gått till. På kvällen fick vi bl.a. höra Bernt Bergman från Finlands Rederiförening prata om den finska handelsflottans framtidsutsikter. Under kvällen delades dessutom Botvidssons Författarstipendium ut till sjökapten Yngve Hägerstrand. Han hade inte haft möjlighet att närvara vid årsmötet i mars.

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022