ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2010

ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2010


Årsmöte 2010.

Årsmötet hölls den 19 mars på Väddö Folkhögskola. Ingrid Wikström-Armandsson valdes som ny ordinarie ledamot av styrelsen och övriga ledamöter omvaldes. Maths Rigelius tilldelades föreningens förtjänstmedalj och Gunilla Larsson, som tyvärr inte kunde närvara, tilldelades Dagny & Carl Botvidssons författarstipendium. Kvällens föredrag hölls av museichefen på Sjöhistoriska museet, Hans-Lennart Ohlsson och handlade om svenska kanaler.  Lars Holmströms trio svarade för välkomstmusiken.
Beckhuset.

I slutet av mars började markarbetena för den kommande verkstadslokalen på Kaplansbacken. Lokalen kommer att ha namnet "Beckhuset"
Kaplansbacken.

Lördagen den 17 april genomfördes årets första vårrustningsdag. Eftersom vintern varit lång denna vår var gräsmattan fortfarande inte helt snöfri. Därför genomfördes de flesta arbetena inomhus. All belysning gicks igenom, hela museet dammsögs, fönster putsades osv.
Kaplansbacken - Valborg.

Valborgsmässoafton den 30 april firades det traditionsenligt med maj-brasa, vårtal och körsång på Kaplansbacken. Vårtalet hölls av Gisela Norén som är destinationschef för turistsammarbetet i Norrtälje, Östhammar, Österåker och Vaxholm. Deltog gjorde även "Kör för Alla" under ledning av Åke Pettersson. Dessutom underhöll Åke och Lars Holmström på dragspel.
Beckhuset.

Under våren har arbetet med Beckhuset fortsatt. I början på maj var golvisoleringen lagd och arbetet med armering pågick.
Kaplansbacken.

Onsdagen den 12 maj plockade Bertil Aurell, Sture Götesson och Håkan Lundén fram trädgårdsmöblerna som på grund av väderleken inte hade gått att plocka fram på vårrustningen i april.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Gökotta.

Torsdagen den 13 maj, på Kristi Himmelfärdsdag, höll Väddö församling traditionsenligt utomhusgudstjänst på Kaplansbacken. Ett tjugotal personer hade trots en kylig morgon kommit och fick lyssna på Malou Wirström och "Kör för Alla" under ledning av Åke Pettersson.
Kaplansbacken.

Lördagen den 15 maj hölls årets andra vårrustningsdag. Skeppargården gjordes iordning inför sommarsäsongen, några ytterväggar rödmålades, en genomgång av museets lampor gjordes och en hel del annat inför sommaren.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Nationaldagen.

Söndagen den 6 juni firades traditionsenligt Nationaldagen på Kaplansbacken. Uppskattningsvis hade närmare 150 personer sökt sig upp till museet där de fick lyssna på dagens talare Kerstin Skarp. Före och efter talet underhöll Jörgen Toresson, Nils Göran Holstein, Annika Ryderborn och Håkan Lundén. Arrangemanget var som vanligt ett samarbete mellan SPF Skutan, Väddöbygden Ideell Förening och Sjöfartsminnesföreningen.
Postrodden.

Årets Postrodd genomfördes lördagen den 19 juni. Dimman låg tät över Ålands hav och det blev en svårnavigerad rodd. Totalsegrare blev för andra året i rad Sjuström III af Slite, bästa damrote blev åländska postens båt Kristina och bästa mixedrote Laura af Gräsö.

Hela resultatlistan hittar Du här.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Beckbyxans dag.

Lördagen den 17 juli genomfördes Beckbyxans Dag traditionsenligt på Kaplansbacken. Trots en tryckande värme hade över 700 personer sökt sig upp till museet. Där fanns som vanligt många hantverkare som både sålde sina produkter och visade på sin tillverkning, bl.a. repslageri och smide. Från scenen underhöll Michael Blum och sånggruppen Sarek. Vid bryggan hade sandkilen Helmi i år sällskap av allmogesnipan Fabbe och skötbåten Inger af Massum som också erbjöd besökarna att prova på att ro en postroddsbåt.
Älmsta - Elmsta-natta.

Fredagen den 30 juli hade föreningen ett informations- och försäljningsstånd i Elmsta Park i samband med Elmstas-Natta. Förutom själva försäljningsbordet var Pythagorasmotorn på plats liksom postroddsbåten Xylografen. Vi hade även en barnaktivitet som sköttes av Josefin Rigelius. Bertil Aurell och Sture Götesson såg till att motorn startades med jämna mellanrum och Klas Hedhammar och Susanne Olsson hade fullt upp med att ge Information till intresserade besökare.
Beckhuset.

Onsdagen den 11 augusti göt man bottenplattan till Beckhuset.
Beckhuset.

Under sensommaren började man regla Beckhusets väggar.
Postrodden.

Lördagen den 2 oktober samlades Postroddskommitén på Kaplansbacken. Framför allt diskuterade man säkerheten under rodden. Med dagens AIS-system har kontrollen över var båtarna befinner sig ökat markant.
Kaplansbacken.

Lördagen den 9 oktober var det dags för höstrustning. Framförallt tog man hand om utemöbler och andra föremål som skulle plockas undan innan vintern.
Beckhuset.

I mitten av oktober kom takstolarna på plats på Beckhuset. Därefter började arbetet med taket omedelbart för att hinna få upp så mycket som möjligt innan snön började falla.
Solhemsförrådet.

Lördagen den 16 oktober dammsög Bo Buhre och Håkan Lundén båtarna som finns i vårt båt-förråd vid Solhem.

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022