ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2007

ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2007


Båtförrådet Solhem.

Året började inte så kul. Dagarna före jul brann det i huset bredvid vårt förråd på Solhem. Nu klarade våra saker sig, men brandkåren fick såga upp väggen och vi fick mycket arbete med att ta hand om detta. Men under de sista dagarna i december 2006 och de första dagarna i januari 2007 arbetade flera av föreningens medlemmar hårt och fick allt rengjort och på plats igen.
Årsmöte 2007.

Årsmötet hölls den 16 mars på Väddö Folkhögskola. Samtliga ledamöter vars mandattid gick ut återvaldes. Nils Uddetorp tilldelades föreningens förtjänstmedalj och Bertil Aurell föreningens förtjänstdiplom. Kvällens föredrag hölls av sjökaptenen och beckbyxan Per Ringhagen och för välkomstmusiken svarade Lars Holmströms Trio.
Roslagens Sjöfartsmuseum.

Under våren byggdes entrén till museet och museibutiken om och var färdigt lagom till museets öppnande för säsongen.
Kaplansbacken - Valborg.

Valborgsmässoafton firades som vanligt på Kaplansbacken. Publiktillströmningen var något mindre än vanligt, troligen beroende på det mycket kylslagna vädret. Brasan tändes till sång och vårtalet som hölls av Brigitta Sundin-Joakimsson, präst i Uppsala och tidigare kantor på Singö.
Grisslehamn - Naucléra.

Den 9 maj var Bosse Buhre och Håkan Lundén tillsammans med Lars-Erik Norlin och Ulf Croona i Grisslehamn och hämtade den gamla postroddsbåten Naucléra och körde den till Gamla Grisslehamn där den ska bli museibåt i hamnen.
Postrodden.

Postrodden genomfördes för 34:e gången. Denna gång med start i Grisslehamn. I år fick rodden göra själ för namnet, då det blev rodd hela vägen. Snabbaste båt blev Bullerskärs-Malin som dock hade att göra hela 4 tim 57 min. Totalsegern gick till Singöbåten Kappas.

Se hela resultatlistan!
Singö - Skärgårdsmarknad.

Lördagen den 14 juli var föreningen, tack vare Klas Hedhammar, representerade med ett informations- och försäljningsbord i Singö Söderby i samband med Singö Skärgårdsslöjds årliga Skärgårdsmarknad.
Kaplansbacken - Beckbyxans dag.

Beckbyxans Dag firades för 23:e gången. Som vanligt hade väldigt mycket folk sökt sig upp till Kaplansbacken. Många hantverkare visade sina alster och vid bryggan låg sandkilen Helmi från Blidö. Från scenen underhöll Annika Ryderborn & Jörgen Thoresson, En flickensamble från Norrsundsskolan, Torbjörn Ljunglöf och Lars Holmströms Trio. Som vanligt var strömmingsmackor och korv populära. Nytt för året var att Föreningen Allmogebåtar och Stiftelsen S/S Norrtelje presenterade sina verksamheter.
Älmsta - Elmsta-Natta.

Elmsta-Natta hade föreningen ett försäljningsbord i Elmsta Park. Dessutom hade vi ställt ner vår Pythagorasmotor och singöjullen Grisslehamn. Bertil Aurell såg till att motorn startades med jämna mellanrum medan Klas Hedhammar, Maths Rigelius, Ann Alfedsson, Susanne Olsson och Josefin Rigelius bemannade ståndet och berättade om Postrodden.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Viskväll.

Under slutet av juli och början av augusti arrangerade Torbjörn Ljunglöf och Monika Söderberg tre viskvällar i Båthuset. Förutom de själva hade de bjudit in gästartister såsom vis duon Lucas & Kåge från Göteborg, Stefan Demert, Trio Grande och vis duon Kim Hansson & Marianne Häggblom från Geta. Med på scenen fanns även evigt unge basisten Valter Åhrlind.
Roslagens Sjöfartsmuseum - Föredrag.

Lördagen den 1 september kom Gunilla Larsson och höll ett mycket givande föredrag om allmogebåtar i samlingssalen. Hon fortsatte sedan ut i båthuset och berättade om de båtarna i vår samling som finns utställda i båthuset. Ett 25-tal medlemmar hade kommit för att lyssna.
Gästbryggan, Väddö kanal.

Under hösten har Bertil Aurell och Sture Götesson utökat antalet båtplatser vid föreningens gästbrygga i Storfjärden vid Väddö kanal. Ombyggnaden har möjlíggjorts med hjälp av Elmsta-Natta-kommitten som kommer att använda den nya delen av bryggan i samband med Elmsta-Natta. Under övrig tid kommer bryggan att fungera som föreningens och museets gästbrygga.
Älmsta - Elmsta-Jula.

Lördagen den 15 december var föreningen, återigen tack vare Klas Hedhammar, med bistånd av Bosse Buhre, representerade med ett informations- och försäljningsbord i samband med firandet av Elmsta-Jula på tredje advent.

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022