ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Ljudguide med och utan syntolkning

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Ljudguide med och utan syntolkning


Lyssna på ljudfiler och ljudguider för synskadade som handlar om Roslagens segelsjöfart. Denna ljudguide är producerad av Iris Media på uppdrag av Stockholms läns museum och Sveriges Hembygdsförbund. Manus och produktion: Magnus Johansson/ Iris Media. Lyssna på ljudfiler här nedan.

1-3 Berättelser.
A-J Berättelser och syntolkning.

Om du har problem med ljudfiler här kan du även lyssna på dem hos Iris Media genom att klicka här.

BERÄTTELSER
BERÄTTELSER OCH SYNTOLKNING

I SAMARBETE MED
Stockholms Läns Museum.
Vi är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv och konst. Hos oss kan du upptäcka både platser, konst och ta del av berättelser. Du kan också vandra runt i spännande digitala stadsvandringar och utställningar.
Sveriges Hembygdsförbund.
Hembygdsrörelsen består av 2060 föreningar med en vision om en levande hembygd öppen för alla. Vi tar tillvara och levandegör natur- och kulturarvet, från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. Här hittar du information om hembygdsrörelsen, vår organisation och medlemskapet i Sveriges hembygdsförbund.
Iris Media.
Iris Media är ett produktionsbolag i ljudbranschen. Vi har förvandlat allt som ögat kan se till ljud och tal i över 60 år.  Vi är stolta att vi gjorde den första talboken 1955, den första ljudboken 1986 och att vi idag är Sveriges största leverantör av taltidningar.


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022