ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 2005

Rospiggen Nr 65/2005
Finns att köpa i Museibutiken.

Dikt

Bertil Kumlien

Sjöslaget vid Flisö - Granhamn; Invid Fögöfjärden på Åland den 27 juli 1720

Magnus Ullman

Herakles och Bulk förliser i svår storm vid Grundkallen

Lars Nylén

Kollision i dimma

Lars Nylén

Berättelsen om Mundo Gas, Oslo (forts)

Karl Eliasson

Grundkallen

Lars Nylén

Minnen från krigsåren på Ålands hav

Karl Eliasson

De sju havens folklore

Torbjörn Dalnäs

Den tysta timmen

Carin Ax

När skeppet Angantyr gick till botten utanför Understen

Björn Lindström

Sommaren på Holmen VIII

Carl-Otto Schander

De två sista seglande häveröjakterna.

J. Roger Toll

Vedjakten Rosen (sedemera Vivan)

Olle Eriksson

Om lotsning

Olle Häggroth

En mästerlots bordar

Edgar Nilsson

Logementsfartyg - sista anhalten för gamla trotjänare

Håkan Lundén

Surstömming - en himmelsk spis

Edgar Nilsson

Ur en ung samlares dagbok

Jerker Persson

Farfar Carls dagbok ombord på Carl

Jerker Persson

Postrodden 2004

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022