ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 2004

Rospiggen Nr 64/2004
Finns att köpa i Museibutiken.

Dikt

Bertil Kumlien

Om behovet av förr

Ulf Sporrong

Till sjöss med Harald Lindberg

Lars Nylén

En vykortsresa längs Arholmaleden

Carl Olof Cederblad

Minnen från Artic Ocean

Olle Häggroth

S/S Waxholm III 100 år

Claes-Göran Dahl

Två kortlivade båtar i skärgårdstrafiken

J. Roger Toll

Med Rurik till Ryssland eller Täljas underbara resa

Jinger Bremberg

Berättelsen om Mundo Gas, Oslo

Edgar Nilsson

Erik Östermans Lefnads Beskrifning

Björn Lindström

Djurstens fyr - från stenkol till bil- och lokstrålkastare i syfte att hjälpa de sjöfarande

* Dan Thunman

Queen Elisabeth II tar farväl som liner på Nordatlanten

Lars Nylén

Postrodden 2003

Lars Nylén

Föreningen

Lars Nylén


* Årets pristagare av "Dagny och Carl Botvidssons Författarstipendium".

Varje år väljs en stipendiat ut från årets årsbok. Priset har delats ut sedan 1997.

> Se Utdelade utmärkelser!© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022