ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1980

Rospiggen Nr 40/1980
Fåtal exemplar i Museibutiken.

Ett tack Manfred Ohlson

Bo Wiklund

Sirena, Sveriges största skonert

Stig S. Pettersson

Som jungman på S/S Norrtelje

Gustav Wass

Min tid till sjöss i segalfartyg

Carl Ekmark

Hurtig

Knut Nilsson/Bo Wiklund

Skonertskeppet Ekonom

J. Roger Toll

Barkskeppet Nordens världsomsegling

Kurt Boberg

Briggen Charles av Vätö

Stig S. Pettersson

Mer om bärlingar

Bo Wiklund

Från Roslagens land och tillbaka

Knut Hillmar

På kryss bland skeppslistor

Willy Edenberg

Marinarkeologi i norra Roslagen

Christer Westerdahl

Före Kappelskär

Manfred Ohlson

50 år bland rospiggar

Evert Wallert

Möte med en författare

Bo Wiklund

Postrodden 1979

Jonas Nauclér

Mutsystem och busliv

Evert Wallert

Årsmötet

Redaktionen

Vad som tilldragit haver

Willy Edenberg


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022