ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Innehållsförteckning Rospiggen


Innehåll 1974

Rospiggen Nr 34/1974
Finns att köpa i Museibutiken.

Denna lilla fläck på vår jord

Harald Lindberg

En roslagsbår från 1700-talet

Bo Wilund

Roslagsskutan Adalia

Manfred Ohlson

Jakten Svalan från Gräddö

Manfred Ohlson

Galeasen Petrus

Manfred Ohlson

Segelsjöfart i Häverö och Singö runt sekelskiftet

Carl Ekmark

Kapten Sven Fröberg, Bredsund berättar minnen

Carl Ekmark

Greda af Gefle - Nordens sista handelsbrigg

Thomas Müller

Barkskeppet Tropic av Stockholm

Stig S. Pettersson

M/S Korshamns torpedering

Sven Lantz

Larsångaren Öregruns förlisning

Lars Nylén

Ångfartyget Bores grundstötning nyårsafton 1899

Albin Andersson

Minnen från Husarö-Byholm

Bertil E. Sjöberg

Rospiggar för 300 år sedan

Evert Wallert

Häverökarlar i Normandiet

August Strindberg

Sjöfarare

Walter Ahlfelt

Ett fynd från vikingatid?

Bo Wilund

Min hemlandsö

Märta Lagerfelt

Ett tjugoårsminne

Sven Lantz

En resa till Gambia

Bertil Jansson

Årsmöte

Manfred Ohlson


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022