POSTRODDEN

 

Mångåriga båtar

POSTRODDEN

 

Jubileumsrodden 2006


Mångåriga båtar är båtar som deltagit i minst 25 Postroddar över Ålands hav.

Härunder redovisas hur många gånger dessa båtar genomfört Postrodden samt vilket år de uppnådde 25 roddar.

Pl: Placering.
Nr: Båtnummer.
Namn: Båtnamn.
25 r/år: År som båt deltog 25:e gången.
Tot: Totalt antal roddar.
Sen: Senast deltagan år.
Byg: Byggnadsår.

Pl

Nr

Namn

25 r/år

Tot

Sen

Byg

1

33

Maria af Gräsö

2002

43

2021

1976

2

43

Skälholms-Maja (f.d. Signil)

1999

37

2011

1975

3

37

Mina af Furn

2002

36

2013

1977

3

22

Elise

2005

36

2018

1979

3

10

Lejongropen (f.d. Martha af Västanholmen, Martha, Francilia, Varggropen, Lejongropen)

2003

36

2018

1939

3

75

Inger af Massum

2008

36

2021

1980

7

12

Kristina

2007

35

2019

1982

7

34

Signil

2005

35

2021

1981

9

83

Kappas

2008

33

2019

1984

10

19

Havtorn

2003

31

2012

1973

10

97

Einar Jansson

2012

31

2018

1986

10

18

Margaretha af Qvarken

2010

31

2019

1983

13

14

Facilis

2010

30

2015

1947

14

48

Ålands hav (f.d. Ålands hav III)

2017

27

2019

1992

15

50

Gustafwa (f.d. Gustava Karolina)

2006

25

2006

1959

15

5

Vinterhamn

2019

25

2019

1978

15

46

Lasse-Maja

2019

25

2019

1985


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022