ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Tilldelade utmärkelser

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Tilldelade utmärkelser


På hemsidan redovisar vi två olika typer av utmärkelser. Dels de utmärkelser som Roslagens Sjöfartsminnesförening delar ut (1. Se här!) och som föreningen tilldelats (2.).

2. Utmärkelser som Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelats:

Roslagens Sjöfartsminnesförenings utmärkelser.

Under årens lopp har ett antal utmärkelser tilldelats Roslagens Sjöfartsminnesförening. Det började redan 1947 med Upplands Hembygdsförbunds utmärkelse "Disa Gille". Under åren har sedan ett antal utmärkelser och stipendier tilldelats föreningen.

Utmärkelser som tilldelats föreningen:
2024
Postrotekommitén, d.v.s. Roslagens Sjöfartsminnesförening och Eckerö Hembygdsförening erhöll ett stipendium på 10.000 kronor från Stockholms läns Hembygdsförbund för föredömligt och värdefullt bidrag till kulturen i Stockholms län.

Bidraget är för tryckningen av boken "Posten måste fram - Postrodden över Ålands hav 50 år".
2022
Roslagens Sjöfartsmuseum har tilldelats ett stipendium på 140.000:- från Stiftelsen Stockholms läns framtid för sitt arbete med att hålla ihop kulturen mellan Roslagen och Åland.
2021
Dagarna före jul fick vi det glädjande meddelandet att FN-organet Unesco beslutat att godkänna den gemensamma nordiska nomineringen om klinkbyggnadstekniken till Unescos lista över det immateriella kulturarvet. Härigenom kommer Postrodden över Ålands hav och våra båtar i en ny belysning - att vårda och bruka dessa ”världsarvsbåtar” på ett traditionellt sätt.
2021
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 100.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för installation av solceller för minskad elkostnad på museet.
2020
Roslagens Sjöfartsminnesförening erhåller en gratis annons i Magasin Skärgårds vårnummer 2021 till ett värde av 10.500:-
2018
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 175.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för inköp av ångslupen Elmsta som ska trafikera Väddö kanal.
2016
Roslagens Sjöfartsminnesförening/ Postrodden över Ålands hav tilldelades ett stipendium på 50.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för inköp av AIS-utrustning till alla postroddsbåtar.
2015
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 50.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för reparations- och underhållsarbeten på Roslagens Sjöfartsmuseum.
2014
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 20.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för energibesparande åtgärder för museets belysningar
2013
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades en 5 meters flagga till Elviras mast från Riksförbundet Sveriges Nationaldag.
2013
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 25.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att införskaffa en luftvärmepump till det nya Beckhuset.
2012
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 10.000:- från Roslagens Båtförbund för underhåll av gästbryggan i Storfjärden.
2011
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på ytterligare 100.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att färdigställa den nya verkstadslokalen Beckhuset.
2010
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 100.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att börja bygga den nya verkstadslokalen Beckhuset.
2008
Utnämndes Sjöfartsminnesföreningens  ordförande, Lars Nylén, till Årets Väddöbo för sina insatser inom Roslagens Sjöfartsminnesförening, Roslagens Sjöfartsmuseum och Postrodden över Ålands hav.
2007
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 75.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att bygga en ny museientré samt införskaffandet av Nygrundets fyr.
2006
Roslagens Sjöfartsminnesförening och Roslagens Sjöfartsmuseum tilldelades Norrtälje kommuns kulturpris.
2005
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 25.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att kunna köpa skötbåten "Piggvaren", byggd på Singö år 1895. Den finns idag i museets Båthus.
2004
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 10.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att kunna ge ut J. Roger Tolls bok "Med kol och järn i lasten".
2002
Båthuset tilldelades Stockholms läns Hembygdsförbunds pris för bästa nybygge.
2002
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 150.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för byggandet av Båthuset och för den verksamhet som bedrivs i museet.
2002
Kaplansbacken blev utsedd till Väddös 29:e smultromställe.
1995
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelas Föreningen Sofia Linneas Stipendium.
1985
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelas ett hedersomnämnande av Norrtälje kommuns kulturnämnd och Roslagsmuseet för insatser att bevara och belysa den stolta sjöfartsepoken i vår Roslagsbygd.
1981
Sjöfartsmuseet i Älmsta tilldelas Upplands Hembygdsförbunds "Disa Gille"
1947
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelas Upplands Hembygdsförbunds belöning "Disa Gille"

Årsboken Rospiggen
Omslag Rospiggen 2024: Sjömärke med iskrage utanför Kalvskäret Singö. Foto: Lars Nylén.
FINNS UTE NU!
Som vanligt innehåller den en spännande blandning av berättelser från skärgården samt nära och fjärran farvatten.

Ännu en Rospiggen, den 84:e. Mycket finns att utforska om hembygdens och sjöfartens historia. Ämnet är brett, ja världsomspännande, ty rospiggar och fartyg från Roslagen har seglat i skärgården, kustnära på vida och djupa vatten. Där möter vi dem även i denna årsbok. Vårt maritima kulturarv är omfattande och viktig att bevara.

Omslag: Sjömärke med iskrage utanför Kalvskäret Singö. Foto: Lars Nylén.

Välkomna ombord!
Rospiggen finns bl.a. hos välsorterade bokhandlare, ICA Supermarket Väddö och Roslagens Sjöfartsmuseum. För mer information: 0176-502 59

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022