ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Tilldelade utmärkelser

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Tilldelade utmärkelser


På hemsidan redovisar vi två olika typer av utmärkelser. Dels de utmärkelser som Roslagens Sjöfartsminnesförening delar ut (1. Se här!) och som föreningen tilldelats (2.).

2. Utmärkelser som Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelats:

Roslagens Sjöfartsminnesförenings utmärkelser.

Under årens lopp har ett antal utmärkelser tilldelats Roslagens Sjöfartsminnesförening. Det började redan 1947 med Upplands Hembygdsförbunds utmärkelse "Disa Gille". Under åren har sedan ett antal utmärkelser och stipendier tilldelats föreningen.

Utmärkelser som tilldelats föreningen:
1949
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelas Upplands Hembygdsförbunds belöning "Disa Gille"
1981
Sjöfartsmuseet i Älmsta tilldelas Upplands Hembygdsförbunds "Disa Gille"
1985
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelas ett hedersomnämnande av Norrtälje kommuns kulturnämnd och Roslagsmuseet för insatser att bevara och belysa den stolta sjöfartsepoken i vår Roslagsbygd.
1995
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelas Föreningen Sofia Linneas Stipendium.
2002
Kaplansbacken blev utsedd till Väddös 29:e smultromställe.
2002
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 150.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för byggandet av Båthuset och för den verksamhet som bedrivs i museet.
2002
Båthuset tilldelades Stockholms läns Hembygdsförbunds pris för bästa nybygge.
2004
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 10.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att kunna ge ut J. Roger Tolls bok "Med kol och järn i lasten".
2005
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 25.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att kunna köpa skötbåten "Piggvaren", byggd på Singö år 1895. Den finns idag i museets Båthus.
2006
Roslagens Sjöfartsminnesförening och Roslagens Sjöfartsmuseum tilldelades Norrtälje kommuns kulturpris.
2007
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 75.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att bygga en ny museientré samt införskaffandet av Nygrundets fyr.
2008
Utnämndes Sjöfartsminnesföreningens  ordförande, Lars Nylén, till Årets Väddöbo för sina insatser inom Roslagens Sjöfartsminnesförening, Roslagens Sjöfartsmuseum och Postrodden över Ålands hav.
2010
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 100.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att börja bygga den nya verkstadslokalen Beckhuset.
2011
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på ytterligare 100.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att färdigställa den nya verkstadslokalen Beckhuset.
2012
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 10.000:- från Roslagens Båtförbund för underhåll av gästbryggan i Storfjärden.
2013
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 25.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att införskaffa en luftvärmepump till det nya Beckhuset.
2013
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades en 5 meters flagga till Elviras mast från Riksförbundet Sveriges Nationaldag.
2014
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 20.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för energibesparande åtgärder för museets belysningar
2015
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 50.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för reparations- och underhållsarbeten på Roslagens Sjöfartsmuseum.
2016
Roslagens Sjöfartsminnesförening/ Postrodden över Ålands hav tilldelades ett stipendium på 50.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för inköp av AIS-utrustning till alla postroddsbåtar.
2018
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 175.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för inköp av ångslupen Elmsta som ska trafikera Väddö kanal.
2020
Roslagens Sjöfartsminnesförening erhåller en gratis annons i Magasin Skärgårds vårnummer 2021 till ett värde av 10.500:-
2021
Roslagens Sjöfartsminnesförening tilldelades ett stipendium på 100.000:- från Roslagens Sparbanks Stiftelser för installation av solceller för minskad elkostnad på museet.
2021
Dagarna före jul fick vi det glädjande meddelandet att FN-organet Unesco beslutat att godkänna den gemensamma nordiska nomineringen om klinkbyggnadstekniken till Unescos lista över det immateriella kulturarvet. Härigenom kommer Postrodden över Ålands hav och våra båtar i en ny belysning - att vårda och bruka dessa ”världsarvsbåtar” på ett traditionellt sätt.
2022
Roslagens Sjöfartsmuseum har tilldelats ett stipendium på 140.000:- från Stiftelsen Stockholms läns framtid för sitt arbete med att hålla ihop kulturen mellan Roslagen och Åland.

Finns att köpa nu!
ROSPIGGEN 2023
Roslagens Sjöfartsminnesförenings årsskrift Rospiggen har utkommit sedan 1940. Artiklarna handlar om sjöfart och hembygd med anknytning till Roslagen. Här finns berättelser av sjömän som själva upplevt livet ombord, men också berättelser av hembygdsforskare som letat timtal i arkiv eller skrivit ned något som en släkting berättat.
Rospiggen finns hos välsorterade bokhandlare, ICA Supermarket Väddö och Roslagens Sjöfartsmuseum. För mer information: 0176-50259

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022