ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Länkar

ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Länkar


Några intressanta länkar för dig som vill surfa vidare till andra liknande sidor.


Länkar
Denna ljudguide är producerad av Iris Media på uppdrag av Stockholms läns museum och Sveriges Hembygdsförbund. Manus och produktion: Magnus Johansson/ Iris Media.
Hitta en genuin och färgstark svensk kulturupplevelse. Av arrangörer inrapporterade evenemang och aktiviteter i specifika orter och kategorier.
Föreningen Allmogebåtar arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem. Föreningen är ideell med verksamhet i hela landet som samlar omkring 2000 medlemmar över hela Norden.
Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. I Norrtälje är vi är ca 100 medlemmar.
Högt upp på Södra berget i Norrtälje finns ett stycke spännande historia – tändkulemotorfabriken Pythagoras. En gång i tiden tillverkades tändkulemotorer här som såldes över hela världen. Idag står fabriken kvar i orört skick och visas som ett levande museum. Här finns berättelser om maskiner och människor, om hur världen såg ut under tidigt 1900-tal. Här ägde historien rum.
Statens Maritima Museer
Sjöhistoriska, Vasamuseet och Marinmuseet.
Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet.
För närvarande pågår en omfattande om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet. Det nya museet öppnar hösten 2022.
Ålands sjöfartsmuseum har en imponerande samling av fartygsmodeller, de flesta av segelfartyg. En del är hobbyarbeten gjorda av sjömän under frivakter ombord, andra är tillverkade av professionella modellbyggare. Gemensamt för dem alla är att de vittnar om skicklighet, kunskap och tålamod.
Längs med Käringsunds röda berg, bland fiskelägets natursköna och historiska miljöer, klättrar Ålands jakt- och fiskemuseum – ett trähus som liknar en skara sjöbodar, ritat av arkitekten Folke Wickström. Inne i museet berättar jakt- och fiskeredskap och fauna om det åländska skärgårdslivet, naturen och kulturen förr, idag och imorgon.
Skeppargården Pellas är ett sommarmuseum som berättar om den åländska bondeseglationen under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet, en period som lagt grunden för den åländska välfärden och som kallas för Ålands guldålder. Skeppargården Pellas är även ett museum över familjen Eriksson som bott och brukat gården under många generationer och som format huset till vad det är idag.
Forum Marinum
Åbo Sjöfartsmuseum.
Forum Marinum är ett aktivt och mångsidigt centrum för marina aktiviteter, det har status av nationellt ansvarsmuseum för sjöfart och är också den finska marinens museum. Forum Marinum är både ett saltstänkt besöksmål och ett ställe där man kan ordna möten och publika evenemang.
Postmuseum Tammerfors
Med stor utställning om Postrodden över Ålands hav.
Stiftelsen Postmuseum - Stiftelsen har som uppgift att upprätthålla och utveckla Postmuseet samt att bevara och presentera den finländska postverksamheten samt kulturarvet kring de olika former av informations- och godstrafik som postverksamheten gett upphov till. Stiftelsen ansvarar genom serviceavtalet för bevarings-, presentations- och informationstjänster som anknyter till Posti Group Abp:s företagshistoria.
M/S Museet for søfart
Danmarks sjöfartsmuseum.
M/S Museet for Søfart fortæller historien om Danmark som søfartsnation i rammer skabt af den prisvindende tegnestue BIG – Bjarke Ingels Group.
Väddö - En vacker plats att besöka. Storslagen natur i Stockholms skärgård. Mycket närproducerad mat. Eckerö Linjen avgår från Grisslehamn till Åland.
Om Grisslehamn på Väddö.
Holmöns båtmuseum drivs med ideella krafter och berättar om kustkulturen och människornas liv vid Norra Kvarken. Ta del av öns stolta båtbyggartraditioner, det forna vardagslivet och Holmöarnas mäktiga kulturhistoria och natur.
Museet HAMN öppnade den 1 juni 2014 och är Sveriges första slagfältsmuseum. Det är vackert beläget i Fisksätra, Nacka, med utsikt över Lännerstasundet och mot Baggensstäket.
Sandkilen Helmi - en K-märkt upplevelse!
På webbsidan och Facebook kan du följa föreningens aktiviteter under höst - vinter - vår. Arbetet pågår hela året med underhåll av båt och utrustning, planering för nya och gamla destinationer samt information om Roslagens seglande kulturarv.
Götheborg of Sweden is the world's largest ocean-going wooden sailing ship, and will create great attention wherever she goes. We are now heading out again! Together with a selected number of partner companies, and focus on business and sustainability, we will sail to Asia in 2022 and 2023.
År 1986 bildades Skeppsföreningen Albanus r.f. för att bygga en traditionell åländsk galeas från bondeseglationstiden. Syftet med byggprojektet var att ta tillvara lokala skeppsbyggnadskunskaper, samt att bygga ett fartyg lämpat för ungdomsseglingar.
Vi är en öppen ideell förening som underhåller den sista seglande vedjakten i Stockholms skärgård
Projekt Emilia
Nybbygget av galeasen som ska ersätta Albanus.
Åland bygger en ny segelskuta - En ny skuta, en galeas, byggs på Åland – Emelia som blir över 20 meter lång med två master.
Emelia byggs nästan mitt i Mariehamn, i Sjökvarteret, inför publik. Enligt planerna blir det sjösättning 2024 i samband med Tall Ships Race. Följ med bygget av Emelia – både här och i verkligheten!
Att vandra genom Torsten Nordströms våning är att resa till en tid som gått. I köket, med korkmatta och vedspis, bestämde kokerskan. Föremålen i rummen väcker minnen eller skapar förvåning. Behövde Torsten så många kaffekoppar?
I Nyheter från Radiomuseet nr 31 1 juni 2013 presenterades arbetet med att förse Roslagens Sjöfartsmuseum med en radiohytt som skulle likna 1950/1960-talets fartygsradiostationer i svenska handelsflottan.
Hembygdsrörelsen består av 2060 föreningar med en vision om en levande hembygd öppen för alla. Vi tar tillvara och levandegör natur- och kulturarvet, från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. Här hittar du information om hembygdsrörelsen, vår organisation och medlemskapet i Sveriges hembygdsförbund.
Missa inte att titta in på:


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022