ROSLAGENS

SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2022

ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING

 

Genomförda aktiviteter 2022


Kaplansbacken - Skeppargården

Byte av tak pågår. Här har man tagit ner gamla takteglet, som var i mycket dåligt skick, samt lagt på ny råspont och nu, 11 maj, läggs underlagspappen på plats.
Kaplansbacken – Valborg

Lördagen den 30 april var det äntligen dags för ett traditionellt valborgsmässofirande efter två år med digitala firanden. Uppskattningsvis runt 500 personer, inkl. Sveriges Television, hade kommit upp till Kaplansbacken.
Elden tändes av kören Canimus, som också stod för vårsångerna. Vårtalet hölls av Mats Ryderborn. Ansvariga från museet var familjen Rigelius/Olsson.
Se kort video: SVT Lokala nyheter!
Kaplansbacken – Vårrustning

Lördagen den 23 april var ett stort gäng på museet och ordna inför säsongsöppningen. Museet städades, DVD-spelaren i Båthuset byttes ut. Utombordsmotorhörnan kompletterades. Ris till valborgsmässoelden ordnades. Utemöblerna kom på plats, m.m.
Se kort video!
Lars Matts Eriks sjöbod - Påskdagen

På påskdagen, söndagen den 17 april, hade vi öppet för första gången det här året i Lars Matts Eriks sjöbod. Även om det var ovanligt lungt i Grisslehamn, för att vara under påsken, hade vi ett 30-tal besökare. Ansvariga från föreningen var Håkan Lundén och Erik Nauclér. Även Magnus Lundén fanns på plats under dagen.
Lars Matts Eriks sjöbod - Vårrustning

Lördagen den 9 april var det vårrustning i Lars Matts Eriks sjöbod. Bosse Buhre, Erik Nauclér och Håkan Lundén var där och ställde Mossebåten på plats efter högvattnet i januari som flyttat på den. Även en ny stöttning av båten gjordes. Dessutom städades hela sjöboden och bänkbordet flyttades ut efter vintern.
Rimbo - Vägar till staden.

På eftermiddagen fortsatte turnén med invigning vid Rimbo Bibliotek. Utställningen finns kvar på biblioteken till den 6 juni.
Hallstavik - Vägar till staden.

Efter invigningen i Älmsta fortsatte kvartetten till Hallstaviks bibliotek för nästa invigning som skedde vid 12-slaget.
Älmsta - Vägar till staden.

Tisdagen den 29 mars invigdes utställningen "Vägar till staden" på Väddö Bibliotek på förmiddagen. Invigningens talare var Staffan Engstrand, Norrtälje bibliotek, Emilia Ekedahl, Norrtälje Museer och Lars Nylén. Invigningsalut utfördes med vår signalkanon av Håkan Lundén.

Se film från invigningen här!
Årsmötet 2022.

Årsmötet hölls den 18 mars på Väddö Folkhögskola. Mötet inleddes med ett föredrag av tidigare stewarden i Broströms Torbjörn Karlsson. Efter kaffet vidtog årsmötesförhandlingarna. Samtliga ledamöter som stod på omval valdes om. Kenneth Avelin, som tyvärr var förhindrad att närvara, erhöll föreningens förtjänstdiplom. Botvidssons författarstipendium gick till Rolf Schillén. 
Div. aktiviteter.

Som vanligt är det full aktivitet i Beckhuset under januari månad. Långtidsprojektet Anna-Katarina af Singö börjar gå in på slutfasen av renoveringen. Vår egen båt Xylografen är inne igen, då hon inte höll tätt när vi sjösatte henne sommaren 2021, samtidigt jobbar Benny Wallén och Anders Öhman med en plansåg som behöver en översyn.

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022