Föreningen Roslagens Sjöfartsminneförenings logga.

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Utställningarna

ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Utställningarna


Roslagens Sjöfartsmuseum visar på rospiggens breda sjöfartstraditioner som vikingatiden, havspostföring och modern färjetrafik, skärgårdsfiske, skärgårdsseglation, lasttramparna, segel och ånga, båtbyggartraditioner, pråmar, timmerbogsering och inte minst sjöfartens servicenäringar: fyr, lots och sjöräddning.

Museet är uppdelad i flera olika delar, såsom Hörsalen, Styrgången, Segelsalen, Knopgången, Maskinsalen, Trästagången, Båthuset, Kustsalen, Väddö kanalgång, Freiasalen, Anna & Meta skans.
Utanför museet hittar man t.ex. Skeppargården, Beckhuset, där föreningen Allmogebåtar håller till på torsdagar, två fyrar och en lekplats bara för att nämna några saker.

Välkomna på ett besök!

Roslagens Sjöfartsmuseum - Hörsalen
Roslagens Sjöfartsmuseum - Hörsalen
Hörsalen.

Här finns historik om Roslagens Sjöfartsminneförening. En utställning om konstnären och sjömannen Harald Lindberg. Likaså flera skeppsporträtt av Gustav Fredriksson. Här finns även museets enda modell av en fritidsbåt, dvs. John Mattsons Aurora.

I Hörsalen visas en introduktionsfilm på cirka 11 minuter, textad på engelska, så att du som besökare får lite grundkunskaper om det vi visar i våra utställningar.

Ur gästboken:


 • "Så - än en gång  - mycket att se och fundera över".
  Christina, farmor och William.
 • "Ett intressant stopp på vägen!"
 • "Tack för ett fantastiskt fint museum som skapar närvarokänsla och stämning av hur livet tedde sig förr!"

Roslagens Sjöfartsmuseum - Segelsalen
Roslagens Sjöfartsmuseum - Segelsalen
Segelsalen.

I Segelsalen finns modeller och "Kaptenstavlor" bevarade från skonare, skepp och jakter.
Vid ena väggen förvaras dessutom många souvenirer från rospiggars resor över världshaven bl.a. sågfiskblad, koraller och historier om sjörövare.

En mycket omfattande knoputställning visas också i anslutning till Segelsalen.

Storredaren "Jerk-Anders" har en given plats i den här salen. På 1890-talet nådde Väddö toppen som rederiort. Storbonden Erik "Jerk-Anders" Andersson från Edeby, Väddö, blev en av norra Roslagens största redare under den tiden då segelsjöfarten och roslagssjöfarten nådde sin höjdpunkt. Det dagliga arbetet på gården svarade hustrun Albertina Andersson för. De jordbruksprodukter som inte förbrukades på gården levererades till fartygen då de var i hemmavatten.

Roslagens Sjöfartsmuseum - Maskinsalen
Roslagens Sjöfartsmuseum - Maskinsalen
Maskinsalen.

Under många år kämpade segelskutor och stimbåtar sida vid sida på haven. Ångan vann, för att så småningom ersättas av brännolja. Maskinsalen domineras av den svarta ångpannan och ångmaskinen från en färja av Djurgårdstyp modell 1903. Även person- och godstrafiken i skärgården och över Ålands hav visas här med modeller som Holmens Bruks lastångare "Lars Magnus Trozelli".

Ur gästboken:


 • "Trevligt och välordnat museum, roligt att besöka!"
 • "Mycket att ta in, fantastiskt. Vi får återkomma ytterligare en gång."
 • "Åtta stycken "snedseglare" med småländsk bakgrund tackar för en härlig och informativ stund i Rospiggarnas liv och leverne".

Roslagens Sjöfartsmuseum - Båthuset
Roslagens Sjöfartsmuseum - Båthuset
Båthuset.

I det prisbelönta Båthuset visas riggade postroddsbåtar och gamla motorer såväl inombords- som utombordsmotorer. Här minns vi också beredskapsåren i skärgården.
Båthuset invigdes år 2002. Det är ett stort och luftigt rum där några hela båtar finns att beskåda förutom många andra sjöfartsanknutna föremål.
Båthuset används också för teater och andra arrangemang.

I Båthusets golv finns 391 namn infrästa i plankorna (räddningsplankor). Det är namnen på alla som skänkte pengar för att vi skulle kunna bygga Båthuset.

Jakt och fiske har också fått utrymme i Båthuset. För skärgårdsbefolkningen har dessa näringar under sekler varit avgörande för överlevnaden bl.a. sjöfågeljakten med vättar.

Roslagens Sjöfartsmuseum - Kustsalen
Roslagens Sjöfartsmuseum - Kustsalen
Kustsalen.

I Roslagen har funnits många lotsplatser. Kustsalen är en tacksamhetens hågkomst till alla som under århundraden fullgjort synnerligen viktiga uppgifter längs våra kuster.
Med åren kom sjömanskyrkan att få en stor betydelse för sjömannen. Därför har Svenska kyrkan i utlandet en given plats i museet.
Här finns även en komplett radiohytt och en utställning om sjöräddningen.

I direkt anslutning till Kustsalen finns även utställning om Väddö kanal.

Ur gästboken:


 • "Jag tyckte väldigt mycket om museet och jag lärde mig mycket. Jag kommer gärna tillbaka".
  Selma (8 år) & Hulda (5 år)
 • "Trevlig upplevelse för en gammal sjöman".

Roslagens Sjöfartsmuseum - Freiasalen
Roslagens Sjöfartsmuseum - Anna & Meta skans
Freiasalen.

Manskapets bostadsförhållanden och i kabyssen intill visas här i form av tyskbyggda roslagsbarken "Anna & Meta".

Här får vi också göra oss bekanta med handloggen, patentloggen, sextanten och magnetkompassen. (pinnkompassen, världens första dator). Gör dig även bekant med "blädderstället på nagelbänken" och "Ekstocken".

Här får vi även lära oss om "tackel och tåg" språk som ibland var svårt att förstå. Se även olika tillverkningsmetoder och resultat när det gäller de ombord nödvändiga föremålen.

Roslagens Sjöfartsmuseum - Skeppargården, rummet
Roslagens Sjöfartsmuseum - Skeppargården, köket
Skeppargården.

Skeppargården är också öppen för besökare. Den är inredd på roslagsvis som ett skepparhem från 1870-90 talen.
Ursprungligen är det en gammal domargård från 1850. Den flyttades 1947 från Malmberga i Häverö socken och ersatte den av eld då härjade komministerbostaden.
På Skeppargården kan en besökare med förundran betrakta hur kvinnorna vaggade sina barn förr i världen.

Kvinnan bär den folkdräkt som kallas Väddö skördedräkt. Röd väst sydd efter ett detaljrikt mönster, vit blus, blårutig schal på huvudet och brunrutigt vardagsförkläde. Den vackert blåa kjolen med en bred färgglad bård nertill. Alla tyger vävdes av kvinnorna själva och så görs det faktiskt än idag.

Läs mer om Skeppargården här!

© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022