ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Lars Matts Eriks sjöbod - Grisslehamn

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Lars Matts Eriks sjöbod - GrisslehamnLars Matts Eriks sjöbod, gammalt fotografi, som det en gång såg ut.
Lars Matts Eriks sjöbod, hur det en gång såg ut.
Lars Matts Eriks sjöbod är kanske den äldsta bevarade sjöboden i Asphällsviken, Grisslehamn. Den tillhörde från början Lars Mattsgården i Tomta och byggdes i slutet av 1800-talet. Sjöboden byggdes av Lars Mattsson och var ämnad för redskap och båt för fiske och säljakt på Ålands hav.

Erik Mattsson dog 1963 och testamenterade då del av sin kvarlåtenskap till Roslagens Sjöfartsminnesförening, däribland sjöboden i Mejeriviken i Grisslehamn.

Sjöboden var i ganska dåligt skick och i stort behov av upprustning. Dåvarande Väddö kommun kom att bekosta en renovering av sjöbodarna i Mejeriviken år 1966. Man lät bl.a. lägga ett nytt vasstak på den ursprungliga delen av Lars Matts Eriks sjöbod.

År 1970 ansågs sjöbodarna i Mejeriviken vara "omistliga byggnader eller anläggningar". Lars Matts Eriks sjöbod fick därmed ett historiskt värde som bör bevaras.

Taket byttes ännu en gång år 2018. Sjöboden målades om och städades ur. Därefter kunde man öppna upp Lars Matts Eriks sjöbod som en liten filial till Roslagens Sjöfartsmuseum. Här finns bl.a. bildutställning från Ålands-trafiken och Grisslehamns Varv. En del om Postrodden över Ålands hav. Kom gärna förbi och se hur sjöboden ser ut idag!

Sjöboden kommer främst att ha öppet vid Postrodden, Midsommardagen, Engströmsdagen, Grisslehamnsdagen och Grisslehamns Julmarknad. Sjöboden kan även vara öppen på andra dagar under sommarsäsongen.

Om du vill veta mer om Lars Matts Eriks sjöbod kan du läsa Håkan Lundéns artikel i Rospiggen 2019 (finns att köpa i museet).

Lars Matts Eriks sjöbod, gammalt fotografi, som det en gång såg ut.
Ur Rospiggen 1968: Roslagens dag. Föreningsmedlemmarna Torsten Jansson, Crister Torstensson och Raymond Lambert vid föreningens sjöbod med utställda minnen.
Lars Matts Eriks sjöbod, gammalt fotografi, som det en gång såg ut.
Ur Rospiggen 1968: Roslagens sjöfartsminnesförenings sjöbod, Grisslehamn.
Öppet i Lars Matts Eriks sjöbod.
Påskafton. Lördagen den 30 mars håller vi öppet i sjöboden, kl. 11.00-14.00. Se kartan för att hitta till sjöboden i Grisslehamn!

Midsommardagen. Lördagen den 22 juni, kl. 10.00-15.00 håller vi öppet i sjöboden. Den här dagen ges möjlighet till Prova-på-rodd i postroddsbåt.

Grisslehamnsdagen. Lördagen den 13 juli, kl. 10.00-16.00 har vi öppet i Lars Matts Eriks sjöbod. Idag ges möjlighet till Repslagning och Prova-på-rodd i postroddsbåt.

Engströmsdagen. En lördag i juli är det dags för Engströmsdagen i Grisslehamn. Då har vi öppet från 10.00 till 15.00.

Därtill kan vi överraska med öppettid vid olika andra speciella tillfällen.
Sjöboden fick nytt tak 2018.

Med familjen Lasssgårds kunskaper kunde ett nytt vasstak läggas på.

Måndagen den 23 april var det dags att med hjälp av en arbetsvillig grupp att riva bort det gamla vasstaket. Trots att taket var över 50 år gammalt var bottenskiktet av vassen i en förvånansvärt god kondition. Innan takläggningen passade man även på att måla hela sjöboden.

På två dagar hade man sen fått dit det nya taket, sånär som på själva taknocken. Denna måste läggas med färsk vass för att inte gå av när man böjer den.

Se filmer från renoveringen:


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022