ROSLAGENS

SJÖFARTSMUSEUM

 

Fotoutställning "Hertiginnan och kaptenskan"

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM

 

Fotoutställning "Hertiginnan och kaptenskan"Fraya Darby berättar om Herzogin Cecilie.
Freya Darby berättar om "Hertiginnan och kaptenskan" 2019.
Freya hänger upp tavlor.
Utställningen i Båthuset.
Utställningen i Båthuset.
Utställning avslutad och nedmonterad 2019-08-31!

Hertiginnan och kaptenskan.


Det är den fyrmastade barken Herzogin Cecilie som är hertiginnan och
Kaptenskan är hennes mest illustra passagerare, den unga högättade
journalisten Pamela Bourne. De möttes 1933 då Pamela kom ombord i
Wallaroo i Sydaustralien för att följa med fartyget upp till Europa. Resan
skulle bli det sista kapitlet i hennes bok ”Out of the World”, en bok om
hennes exotiska sjöresor. Inför resan hade hon skaffat sig en ypperlig
kamera och gått i kurs för att lära sig fotografera.

Resan blev också första kapitlet i en omvälvande kärlekssaga. Pamelas
första förälskelse var själva fartyget, det vackraste hon sett. Den unge
kaptenen Sven Eriksson var däremot inte förtjust i tanken på ännu en
skrivande passagerare och tog emot Pamela med majestätisk distans.
Under den långa sjöresan, 120 dagar upp till Falmouth, hann dock alla
skrankor brytas och vid hemkomsten kunde Pamelas skandaliserade
mamma, Lady Lucy Bourne, med fasa konstatera att mesalliansen var ett
faktum.

1935 gifte sig Pamela till den stolta titeln kaptenskan Eriksson, och som
nygift följde hon med på det som skulle bli Hertiginnans sista resa. Också
denna resa är väldokumenterad i Pamelas fotografier fram till
grundstötningen utanför Salcombe 1936, då hon blev alltför upptagen av
försöken att rädda fartyget för att fortsätta fotograferingen.

Pamelas fotografier, gjorda efter originalnegativ bevarade hos dottern
Freya Darby, ligger till grund både för boken ”Hertiginnan och
kaptenskan” och för denna utställning.

Herzogin Cecilie, flaggskeppet i Gustaf Eriksons stora segelflotta, sjösattes
1902 som skolskepp för Norddeutscher Lloyd i Bremerhaven, och mycket
har tidigare skrivits om hennes seglatser. Därför tar både boken och
utställningen i stället fasta på det färgstarka persongalleriet för och akter
om masten.

Bildurvalet är gjort av Per-Ove Högnäs och Freya Darby. Kjell Söderlund
har tagit fram själva fotografier. Ulla-Lena Lundberg har skrivit texten.

Hertiginnan seglar igen!

Mer information om utställningen etc. kan man få genom att besöka Skeppargården Pellas.

Skeppargården Pellas, Åland.

Skeppargården Pellas är ett sommarmuseum som berättar om den åländska bondeseglationen under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet, en period som lagt grunden för den åländska välfärden och som kallas för Ålands guldålder. Skeppargården Pellas är även ett museum över familjen Eriksson som bott och brukat gården under många generationer och som format huset till vad det är idag.

Läs mer om Skeppargården Pellas här!


© Roslagens Sjöfartsminnesförening 2022