Kontakta oss/Bli medlem >>
För barnen

Postrodden - priser och specialpriser

<< Tillbaka

Priser

Segrande rote får en inteckning i svenska postens ständigt vandrande hederspris. Segrande rote kvalificerar sig genom tidsenlighet och snabbhet (totalsegrare) enligt särskilt stadgade regler.

Särskilda priser tilldelas rotar som bäst uppfyller kraven på tidsenlig klädsel (tidsenligaste klädsel damer, herrar och mix) och båt (kulturhistoriskt bästa båt), samt den rote som sammantaget får högsta poäng för tidsenlig båt och klädsel (tidsenligast utrustade rote).

Ett särskilt hederspris tilldelas den rote som deltar med bäst renoverade äldre båt eller med hantverksmässigt berömvärt nybygge, enligt särskilda regler (bästa nybygge/renoverade båt).

Särskilt vandrande hederspriser tilldelas den manliga och kvinnliga rote som går först i mål (snabbaste rote och snabbaste damrote). Ett särskilt pris tilldelas snabbaste veteranrote (snabbaste veteranrote), enligt särskilda regler.

Bästa båt av dem som tävlar för svenska och åländska posten får inteckning enligt särskilda regler i priset för Handikapptävlingen mellan postens båtar (Åländska postens vandringspris).

Den rote som kommer sist i mål av dem som fullföljt tävlingen får en inteckning i den ständigt vandrande ”Räddningsplankan” (Räddningsplankan).

Varje deltagare som fullföljt tävlingen enligt punkt 13 får en jetong och ett diplom.

Den postroddare som genomför sin 20:e rodd erhåller en förgylld jetong det året och påföljande år. Detta bygger på att roten anger tidigare medverkan på anmälningsblanketten till postrodden (”självdeklaration”). Regeln infördes från och med den 25:e postrodden 1998.

Specialpriser i Postrodden över Ålands hav

1. Totalsegrare - svenska Postens vandringspris (posttunna)
En kombination av tidsenlig klädsel, tidsenlighet hos båt och utrustning samt snabbhet. Priset, som är ständigt vandrande, går till högsta sammanlagda poängtal och denna rote är vinnande rote i Postrodden över Ålands hav.

Båt med utrustning: max 80 poäng
Tidsmässig placering: det omvända placeringstalet med utgångspunkt i antalet startande rotar
 + 5 poäng för första båt i mål
 + 3 poäng för andra båt i mål
 + 1 poäng för tredje båt i mål
Klädsel: max 48 poäng

2. Snabbaste rote  - Eckerölinjens hederspris (tennfat).
Priset, som är ett vandringspris, delas ut till den rote som först når mål.

3. Snabbaste damrote - Roslagens Sjöfartsminnesförening (näverkont samt miniatyrer).
Priset, som är ett vandringspris, delas ut till den snabbaste damroten. Miniatyrerna får behållas av roten.

4. Snabbaste veteranrote - Upsala Nya Tidnings jubileumspris (glaskonst på träblock).
Priset, som är ett vandringspris, delas ut till snabbaste veteranrote, d.v.s. till den rote som är snabbast med en båt byggd 1973 eller tidigare (före den moderna postrodden).

5. Snabbaste herrote – Lions Club i Hallstavik (rorkult från allmogebåt).
Priset, som är ett vandringspris, delas ut till den snabbaste herroten. Instiftat vid rodden 2005.

6. Räddningsplankan - Arena-Teaterns hederspris - (vrakplanka).
Priset är ständigt vandrande och tillfaller sista rote att fullfölja tävlingen. Priset kan inte tilldelas rote som bryter eller som kommer i mål efter utgången maximitid för tävlingen.

7. Tidsenligast utrustade rote - Lundqvists Bil- och Motors vandringspris (pokal).
Priset är ett vandringspris som delas ut till den tidsenligaste roten, dvs. högsta sammanlagda poäng för tidsenlig båt och tidsenlig klädsel (max 128 poäng).

8. Tidsenligaste klädsel (damer) - Roslagens Sjöfartsminnesförening (slafat samt miniatyrer).
Priset delas ut för tidstrognaste klädsel (högsta klädselpoäng - max 48 p). Miniatyrerna får behållas.

9. Tidsenligaste klädsel (herrar) - Roslagens Sjöfartsminnesförening (slafat samt miniatyrer).
Priset delas ut för tidstrognaste klädsel (högsta klädselpoäng- max 48 poäng). Miniatyrerna får behållas.

10. Tidsenligaste klädsel (mixad rote) – Roslagens Sjöfartsminnesförening (slafat samt miniatyrer). Priset delas ut för tidstrognaste klädsel (högsta klädselpoäng- max 48 poäng). Miniatyrerna får behållas.

11. Kulturhistoriskt bästa 1800-talsbåt - Sjöhistoriska museets hederspris (romflaska av Wasa-typ i tenn).
Priset, som är ett vandringspris, delas ut till den kulturhistoriskt bästa 1800-tals båten (högsta båtpoäng - max 80 poäng).

12. Bästa 1900-talsbåt – Alandiabolagens pris (pinnkompass).
Priset, som är ett vandringspris, delas ut till den bästa 1900-talsbåten (högsta båtpoäng max 60 poäng).
 
13. Bästa nybygge/renoverade båt - Företagarnas Riksorganisation. Väddöortens förening (trätavla).
Priset, som är ett vandringspris, är avsett som en uppmuntran i första hand till ungdom för bästa hantverksmässigt nybyggda eller renoverade postroddsbåt. Båten utses av båtdomarna.

14. Yngsta rote - Singö hemslöjd (grafiskt tryck med skötbåt).
Priset tilldelas den i rodden yngsta roten som fullföljer tävlingen.

15. Åländska postens vandringspris (modell av skötbåt av Eckerötyp).
Om detta pris tävlas endast mellan båtar representerande postverken. Poängberäkning enligt särskilda regler. Priset kallas även för handikappriset mellan postens båtar.

 

 
 Copyright 2021 Roslagens Sjöfartsminnesförening    Logga in