Kontakta oss/Bli medlem >>
För barnen

Sjöfartsmuseets historia

<< Tillbaka

Roslagens sjöfartsminnesförening bildades den 15 mars 1938. Det gamla komministerstället på Kaplansbacken arrenderades först av föreningen. 1942 förstördes huvudbyggnaden av eld och en stor del av föremålen och arkivalierna gick till spillo. Efter branden skänkte stfitet de återstående byggnaderna och därmed lades grunden för Sjöfartsmuseet.Genom en donation kunde en domargård från 1850-talet i Malmberga, Häverö förvärvas. Den är den  byggnad som vi nu kallar Skeppargården. Här visas på nedre botten interiörer från ett välbärgat skepparhem som det kunde se ut på 1870-90-talet. Under åren har nya museibyggnader tillkommit i etapper. 2001 byggde museet en ny utställningshall - Båthuset.

Bilden bredvid visar museet på 1950-talet.

Viktiga datum i museets historia

1938 Roslagens Sjöfartsminnesförening bildas den 15 mars 1938. Domkapitlet i Uppsala upplåter den gamla komministergården på Kaplansbacken vid Älmsta, Väddö till föreningen. Ärkebiskop Erling Eidem undertecknar arrendekontrakt den 21 april.

1940 Sjöfartsmuseet inrättas på Kaplansbacken.

1942  Huvudbyggnaden brinner den 20 januari 1942. Föreningen hade vid tidpunkten 300 medlemmar, ett ovanligt friskt släkte. Trots eldsvådan tappade inte den nybildade föreningen sugen, utan tog jordbävningen och storbranden i San Francisco 1906 som exempel – medan elden härjade i ena änden av staden, började nybyggnaden i den andra. Föreningen erhåller de kvarvarande byggnaderna på Kaplansbacken som gåva från Väddö pastorat.

 

 

På Ann Margret Dahlquists teckningar från 1941 kan vi se hur museet såg ut innan branden i januari 1942.

1945 Föreningen erhåller 50-årigt arrendekontrakt med Uppsala stift på fastigheten Älmsta 5:1, Kaplansbacken.

1947 Sjökapten Eliord Ericsson donerar den gamla domargården från 1850-talet i  Malmberga, Häverö, som monteras ner och flyttas till Kaplansbacken. Den nya museibyggnaden invigs den 8 augusti.

1955-56 Utbyggnad med nuvarande ”Kanalgången” och ”Kustsalen”.

1971 Utbyggnad med ”Maskinsalen”.

1984-85 Utbyggnad med ny entré, kontor, hörsal och sanitetsutrymmen. Brunn borras och avloppsanläggning installeras.

1986-87 Utbyggnad med arkiv av hög brandklass samt ”Segelsalen” och ”Knopgången”. Flera nya permanenta utställningar färdigställs.

1994 Föreningen köper ”Kaplansbacken” av Egendomsnämnden i Uppsala stift, d.v.s. 9 755 kvm mark där Sjöfartsmuseet är beläget och får samtidigt förmån av väg-, utfarts- och parkeringsservitut.

2002 Båthuset och dess permanentutställning invigs i maj.

2006 Museet döps om och heter numera officiellt Roslagens Sjöfartsmuseum. 

2013 Invigdes verkstadslokalen Beckhuset i juni.

2018 Öppnar Lars Matts Eriks Sjöbod i fiskehamnen i Grisslehamn som ett litet museiannex.

 
 Copyright 2022 Roslagens Sjöfartsminnesförening    Logga in