Kontakta oss/Bli medlem >>
För barnen

Roslagens Sjöfartsminnesförening

<< Tillbaka

Föreningen bildades 1938 och har vuxit till en livaktig förening med stor verksamhet och många medlemmar. Medlemsantalet är drygt 1 200 personer. Många medlemmar deltar aktivt i föreningsarbetet. Föreningen har genom åren fått motta åtskilliga fina gåvor, både sjöfartsanknutna föremål och ekonomiska bidrag. 


Föreningens målsättning

- Vi ska hålla liv i våra sjöfartsminnen.

- Vi ska bevara och föra kunskaperna och traditionerna vidare.

- Vi ska initiera och främja forskning kring Roslagens sjöfartshistoria.

- Vi ska utveckla och ta väl hand om vårt fina sjöfartsmuseum.

Segelsjöfarten är långt ifrån fullständigt utforskad. Den är mycket spännande och kännetecknar vår sjöfartshistorias blomstringstid, en tid då rospiggar och skutor från Roslagen foro vida. I vårt bevarande är den en viktig del av hela Roslagssjöfarten från skötbåtar till stimbåtar och av Roslagskustens historia i perspektivet ute och hemma. Alla sjöfartens servicenäringar, fyr- och lotsväsendena, sjöräddningen och sjöbevakningen är tillsammans med kustfisket också viktiga delar av vårt kulturarv. Allt detta ska vi slå vakt om, bevara och föra vidare till kommande generationer!

Föreningens verksamhet

har fyra huvudinriktningar:

- Roslagens Sjöfartsmuseum i Älmsta, där också folkfesten Beckbyxans dag anordnas

- arrangemanget Postrodden över Ålands hav tillsammans med Eckerö hembygdsförening

- årsboken Rospiggen

- ångslupen Elmsta som gör turer i Väddö kanal

Postrodden över Ålands hav är en viktig inkörsport för många att skaffa sig ett djupare maritimt intresse. Att i postrotarnas månghundraåriga spår delta i postroddstävlingen över Ålands hav är att vara en del av historien och man känner sig delaktig i att föra ett viktigt kulturarv vidare. Vi ska fortsätta att betona tidstrogenheten hos rotarna och båtarna, folkfesten på stränderna inför start och vid målgång samt säkerheten till sjöss.

Rospiggen utgör en central del av föreningens verksamhet. Vi är enormt tacksamma för all den hjälp föreningen får för utgivningen av årsboken. Viktigast är givetvis alla de hembygdsforskare som under åren lägger ner ett omfattande arbete på hembygds-forskning och på att skriva artiklar. Rospiggen kommer alldeles säkert att fortsätta att vara ett viktigt forum där hembygdsforskare, vetenskapare, sjöfartens yrkesfolk och andra skribenter kan publicera sina arbeten.  

Så här behandlar vi personuppgifter 

 
 Copyright 2022 Roslagens Sjöfartsminnesförening    Logga in